Informasjon

Bedøvelsesmetoder - en oversikt

Les gjennom denne informasjonen og merk deg ting du vil ha mer orientering om, og spør når du får besøk fra anestesiavdelingen dagen før operasjonen.

Temaside om Korona

Anestesi

Dette ordet betyr "uten følelse" og er en felles betegnelse på de ulike bedøvelsesformer vi bruker ved operasjoner. Anestesisykepleiere og anestesileger er spesialutdannet personell som har til oppgave å gi deg trygg og god bedøvelse, og passe på deg under operasjonen.

Faste

Før operasjonen må du FASTE. Det betyr at du verken skal spise eller drikke før operasjonen, vanligvis etter kl 24.00 natt til operasjonsdagen. Som oftest tillates klare drikker inntil to timer før operasjonsstart. Du må heller ikke røyke, bruke pastiller eller tyggegummi da dette gir økt produksjon av magesyre og kan medføre risiko ved narkose. Om du bruker faste medisiner, er hovedregelen at viktige medisiner skal tas som vanlig operasjonsdagen, men dette vil avgjøres av anestesilege i hvert enkelt tilfelle.

Sminke, neglelakk, smykker, ringer og piercing fjernes før du kommer til operasjonsavdelingen. Kontaktlinser tas av. Briller og proteser tas av på operasjonsstuen før start av narkosen. Alt dette er ledd i sikkerhetsrutinene.

Visitt fra anestesiavdelingen

Dagen før operasjonen vil du få besøk av anestesilege eller anestesisykepleier som vil snakke med deg, vurdere din helsetilstand og gi deg informasjon (preoperativ vurdering). Husk at dette gir deg god anledning til å stille spørsmål.

Illustrasjonsbilde

Om du har, eller nettopp har gjennomgått forkjølelse/ luftveisinfeksjon eller annen infeksjon, må du si fra.

Er du allergisk overfor noe, må du si fra om det. Har du en kronisk sykdom som f.eks. diabetes, astma, leddgikt eller angina pektoris (hjertekrampe), kan det av og til bli nødvendig med ekstra undersøkelser eller spesiell forbehandling. Faste medisiner vil også anestesipersonellet vite om.

Har du spesielle opplevelser fra tidligere bedøvelse/narkose, må du fortelle om det.

"Likegladmedisin", premedikasjon

De fleste pasienter som skal opereres, føler seg litt engstelige på forhånd. Dette kan kanskje gjøre det vanskelig å sove natten til operasjonsdagen. Om du ønsker det, får du en sovetablett kvelden før operasjonen av sykepleier på din avdeling. Skal du ha premedikasjon ("likegladmedisin"), får du dette en tid før du kjøres til operasjonsavdelingen. Husk å late vannet før du får premedikasjon.

Effekten av premedikasjon er forskjellig, men hensikten er at du skal føle deg avslappet. Legg deg derfor i sengen og hvil deg etter at du har fått denne medisinen. Premedikasjonen kan bli gitt i tablettform, sprøyte eller som stikkpille. Ofte er likegladmedisinen en kombinasjon av avslappende og smertestillende medikamenter. Den smertestillende komponenten forbereder smertebehandlingen som følger etter operasjonen.

Personer over 70 år får vanligvis ikke premedikasjon.

Valg av bedøvelse

Valg av bedøvelsesform avgjøres under visitten av anestesilegen (anestesisykepleier).

Narkose (helbedøvelse)

Dette er den vanligste form for bedøvelse. Først får du rent oksygen på maske. Sovemedisin gis så direkte i en blodåre på armen, du sovner raskt uten noen form for ubehag, og vil sove og være smertefri under hele operasjonen. Du våkner kort tid etter at operasjonen er ferdig.

Spinalbedøvelse og epiduralbedøvelse

Ved spinal- og epiduralbedøvelse settes lokalbedøvelse med en nål inn mellom ryggtaggene og inn i rommet rundt ryggmargen. Dette fører til at bare underkroppen og bena blir bedøvd. Du vil derfor ikke kjenne smerte, men berøring kan kjennes. Du er altså våken under inngrepet. Dette er enkle, gode og meget trygge bedøvelsesformer, forbundet med svært lite ubehag. Du kan i tillegg få små doser sovemedisin, slik at du har det behagelig og kanskje sover lett. Det er også mulighet for å høre musikk mens operasjonen pågår.

Ved epiduralbedøvelse blir det som oftest lagt inn en tynn plastslange i ryggen. Dette muliggjør påfylling av bedøvelsesmiddel og kan eventuelt brukes ved smertelindring etter operasjonen.

Plexusbedøvelse

Bedøvelsesmidlet settes i nærheten av nerver slik at bare den delen av kroppen som skal opereres, blir bedøvd. Denne form for bedøvelse brukes for det meste ved operasjoner på armer og skuldre (se regionalbedøvelse).

Operasjonsdagen

Operasjonsdagen følges et fast oppsatt program, men ofte kommer det pasienter som trenger "øyeblikkelig hjelp", og dette kan forskyve det opprinnelig oppsatte programmet. Om du blir operert tidlig om morgenen eller utpå dagen, kan derfor være vanskelig å si med sikkerhet. I blant kan operasjonsprogrammet blir forskjøvet så mye at enkelte pasienter må vente en ekstra dag.

På operasjonsstuen

På operasjonsstuen vil en anestesisykepleier, anestesilege og en operasjonssykepleier ta hånd om deg. Her får du intravenøst drypp - dvs. væske i ei blodåre via en tynn plastikknål. Blodtrykk og puls måles, og man overvåker hjerterytmen din ved hjelp av EKG-apparat.

Du vil også oppleve at personalet gjør endel forberedelser før du blir bedøvd.

Dagens bedøvelsesformer og tekniske utstyr muliggjør en svært god kontroll av alt som foregår under bedøvelsen og operasjonen. Åndedrettsfunksjon, hjerterytme, blodtrykk og andre viktige funksjoner blir kontinuerlig overvåket under bedøvelsen. Det vil være kvalifisert personell hos deg hele tiden mens du er på operasjonsavdelingen.

Etter operasjonen

Etter operasjonen blir du kjørt til oppvåkningsavdelingen (recovery/intensivavdelingen) hvor liggetiden varierer, avhengig av inngrepets omfang og din tilstand. Der vil du få behandling og pleie av spesialutdannet personale. Har du behov for smertestillende midler, vil du få det. Etter enkelte operasjoner blir pasienten liggende på oppvåkningsavdelingen til neste dag.

---------

Denne informasjonen er ment som en generell informasjon og gir nok ikke svar på alle de spørsmål du kanskje ønsker å få svar på. Vil du ha besøk av en anestesisykepleier for nærmere informasjon, lar det seg gjøre ved at du tar kontakt med en sykepleier på din avdeling, som vil formidle beskjeden videre.

Vil du vite mer?