Informasjon

Epidural smertelindring

Epidural smertelindring er en behandlingsform som skal sikre deg god smertelindring i akuttsituasjoner med sterke smerter.

Hva er epidural smertelindring?

Epidural smertelindring er en behandlingsform som skal sikre deg god smertelindring i akuttsituasjoner med sterke smerter. Mest typisk vil en slik situasjon være etter en kirurgisk operasjon eller etter en betydelig skade. Behandlingen innebærer at et kateter settes inn i nedre del av ryggen din, og smertestillende og/eller bedøvende middel sprøytes inn i ryggkanalen. Vanligvis foregår det ved at kateteret legges inn før operasjonen, slik at du får epidural bedøvelse, og at kateteret blir værende i ryggkanalen etter inngrepet.

Epiduralrommet

Ryggen består av en lang søyle med beinvirvler (ryggvirvlene). Gjennom hver beinvirvel er det et hull på cirka 2 cm i diameter. Fra hjernen og ned til lenderyggen går ryggmargen gjennom disse hullene. I åpenrommet mellom to ryggvirvler, der den ene virvelen ligger oppå den andre, går det ut to nerverøtter - en på høyre og en på venstre side. Slik går det ut parvise nerverøtter mellom hver av ryggvirvlene i ryggen.

Ryggmargen ligger "badet i" ryggmargsvæske (spinalvæske). Utenom ryggmargsvæsken ligger en hinne (dura) og beskytter ryggmargen og spinalvæsken. Mellom dura og innsiden av den benede ryggmargskanalen er det et smalt "hulrom" som betegnes epiduralrommet. Forenklet kan en si at dura er en sekk som er fylt av ryggmargen og ryggmargsvæsken. Sekken omsluttes av epiduralrommet. Nerverøttene passerer gjennom epiduralrommet på sin vei fra ryggmargen og ut gjennom mellomrommet mellom to nabovirvler og videre ut i kroppen.

Prosedyre

Ved epidural smertelindring og/eller bedøvelse stikkes en nål gjennom huden og inn i ryggen i midtlinjen mellom to nabovirvler - vanligvis i lenderyggen (se video). Nålen stikkes akkurat så langt inn at spissen blir stående i epiduralrommet, og IKKE inn i durasekken hvor ryggmargen ligger. For å sikre god kontroll over bedøvelsen/ smertelindringen føres et kateter inn gjennom nålen. Når kateteret er på plass i epiduralrommet, trekkes nålen ut mens kateteret blir liggende. Påfyll av bedøvelse eller smertestillende medisin kan derfor hele tiden sprøytes inn i epiduralrommet.

Smertelindring

Smertelindring kan oppnås ved å sprøyte inn ett eller flere legemidler som har bedøvende/ smertestillende/ muskelavslappende effekt. Virkningen oppstår dels ved å bedøve nerverøttene som passerer gjennom denne delen av epiduralrommet, og dels ved at bedøvelsesmidlene trenger gjennom dura, inn i spinalvæsken og bedøver både nerverøtter og ryggmargen i spinalrommet.

Forskjellige blandinger av disse legemidlene kan komponeres for å oppnå spesielle effekter som er gunstige ved ulike former for smerter. Det er dessuten viktig at de som får slik behandling, ikke er i underskudd på væske. Derfor får du som regel væsketilførsel direkte i blodet (intravenøst) like før oppstart med denne behandlingen.

Når?

Metoden anvendes under og etter kirurgiske inngrep der man forventer sterke smerter. Hos slike pasienter kan man la kateteret bli liggende i flere dager, og bedøvende og smertestillende midler kan sprøytes inn etter behov gjennom kateteret og gi effektiv smertelindring. Epidural smertelindring blir også brukt etter svært smertefulle skader, og ofte som smertebehandling ved fødsler. I noen tilfeller anvendes epidural smertelindring ved ekstreme smertetilstander uten forutgående operasjon.

Epidural smertelindring anvendes først og fremst ved smerter og operasjoner i bena, i underlivet, ved fødsler og ved inngrep i nedre del av buken.

Fordeler

Ved å bedøve bare den delen av kroppen der smerten sitter, vil risikoen for andre plager minskes. Det gjelder f.eks. færre blodpropp-komplikasjoner, mindre forstyrrelser av lungefunksjonen, mindre svekkelse av kroppens forsvarsverk mot infeksjoner (immunapparatet) og kortere tilfriskningstid. Epidural smertelindring kan benyttes også på barn.

Du opplever god smertelindring samtidig som du er våken. Hvis ikke du ble behandlet på den måten, ville du alternativt kanskje vært neddopet med sterke smertestillende midler. En våken pasient har det bedre, er vanligvis flinkere til å få opp slim fra luftveiene og kommer seg raskere til hektene etter operasjonen.

Ulemper

Det hender at metoden gir utilstrekkelig smertelindring. Lavt blodtrykk kan også oppstå, men dette er sjelden.

Virkningstid

Vanligvis kommer virkningen innen 10 minutter. Varigheten av en dose avhenger av hvilke legemiddel som gis, men som regel dreier det seg om 1-3 timer. Oftest fylles det kontinuerlig på med bedøvelse via epiduralkateteret ved hjelp av en smertepumpe. Dersom virkningen ikke er god nok, kan det gis mer bedøvelsesmiddel (enten mer volum og/eller høyere konsentrasjon).

Bivirkninger

Bivirkninger er forholdsvis sjeldne og vanligvis ufarlige.

  • Lavt blodtrykk er dog ganske vanlig og behandles gjerne med at du legges med bena opp og det gis væske intravenøst. Ved større blodtrykksfall brukes medisiner mot lavt blodtrykk.
  • Noen kan få problemer med å late urinen under slik behandling fordi kontrollen over urinblæren er blokkert. Når dette skjer, er det ofte nødvendig å legge inn et kateter i urinblæren for å sikre at blæren blir tømt.
  • Kvalme og brekninger kan forekomme ved innledningen av behandlingen.
  • Kløe er ikke uvanlig ved bruk av sterke smertestillende middel (opiat) epiduralt.

Komplikasjoner

Komplikasjoner er svært sjeldne ved bruk av epiduralkateter. Blodansamling (hematom) i ryggmargskanalen kan en sjelden gang oppstå, men det skjer først og fremst hos pasienter med uttalt blødningstendens - og slike pasienter skal ikke ha epidural smertebehandling. Infeksjoner kan forekomme ved bruk av epiduralkateter over lang tid. Risikoen øker ved behandlingsvarighet over flere døgn og hos infiserte pasienter. Pasienter med epiduralkateter skal overvåkes nøye så lenge kateteret ligger inne i ryggmargskanalen.

Vil du vite mer?

Illustrasjoner