Informasjon

Epiduralbedøvelse

Temaside om Korona

Når?

Metoden anvendes når det er ønskelig at pasienten er ved bevissthet under et kirurgisk inngrep, f.eks. en hofteoperasjon eller en fødsel. En tilleggsgrunn er inngrep som medfører sterke smerter etter operasjonen (postoperativt), hvor det er behov for mye smertelindring. Hos slike pasienter kan man la kateteret bli liggende i flere dager, og bedøvende og smertestillende midler kan sprøytes inn gjennom kateteret etter behov og gi effektiv smertelindring.

Epiduralanestesi anvendes først og fremst ved operasjoner i bena, i underlivet, ved fødsler og ved inngrep i nedre del av buken.

Forrige side Neste side