Informasjon

Epiduralbedøvelse

Temaside om Korona

Komplikasjoner

Komplikasjoner er svært sjeldne ved bruk av epiduralkateter. Blodansamling (hematom) i ryggmargskanalen kan en sjelden gang oppstå, men det skjer først og fremst hos pasienter med uttalt blødningstendens - og slike pasienter skal ikke ha epiduralbedøvelse. Infeksjoner kan forekomme ved bruk av epiduralkateter over lang tid. Risikoen øker ved behandlingsvarighet over flere døgn og hos infiserte pasienter. Pasienter med epiduralkatater skal derfor overvåkes nøye så lenge kateteret ligger inne i ryggmargskanalen.

Forrige side Neste side