Informasjon

Lokalbedøvelse

Lokalbedøvelse (lokalanestesi) gir et forbigående tap av følelse og reduserte smerter i et avgrenset område og muliggjør kirurgi.

Hva er lokalbedøvelse?

Lokalbedøvelse (lokalanestesi) gir et forbigående tap av følelse og reduserte smerter i et avgrenset område og muliggjør kirurgi. Bedøvelsesmidlet tilføres som salve eller lokal innsprøyting (injeksjon). Legemidler som brukes til lokalbedøvelse, er tryggere enn de som brukes til narkose, og de foretrekkes om mulig.

Virkningsmekanisme

De lokale bedøvelsesmidlene virker ved å hemme overføringen av f.eks. smerteimpulser fra det bedøvde området og inn til sentralnervesystemet. På den måten når ikke meldingen om smerte frem til vår bevissthet, og det kan opereres under smertefrihet.

Bedøvelsesteknikk

Den mest brukte teknikken for lokalbedøvelse er å sprøyte bedøvelsesmidlet inn i underhuden der inngrepet skal utføres (infiltrasjonsanestesi). Midlet sprøytes inn mens spissen hele tiden flyttes for å spre bedøvelsen utover og for å unngå at en større mengde sprøytes direkte inn i en blodåre. Når midlet sprøytes inn under huden, kjenner pasienten stikket, litt svie og en viss press-smerte. Dette er litt ubehagelig, men raskt avtagende, og avhenger noe av hvor hurtig legen sprøyter inn lokalanestesien.

Hvis inngrepet foregår på en finger eller tå, brukes et rent bedøvelsesmiddel. Hvis inngrepet foregår mer sentralt, vil man ofte bruke en oppløsning som foruten bedøvelsesmidlet også inneholder et stoff (adrenalin) som får de små blodårene i området til å trekke seg sammen for en periode. På den måten kan man minske blødninger under inngrepet.

Lokalbedøvelse med adrenalin bør brukes med forsiktighet og i begrenset mengde i områder av kroppen som forsynes av endearterier, som fingre, tær, nese, ører eller penis, eller ev. har nedsatt blodtilførsel.

Komplikasjoner og bivirkninger

Lokalbedøvende midler er trygge når de anvendes korrekt. En sjelden gang kan det oppstå smerter etter en injeksjon, det kan bli bloduttredelse, infeksjon eller nerveskade. Bare helt unntaksvis kan man få en generell reaksjon på injeksjonen. Allergiske reaksjoner er uvanlige ved lokalbedøvelse.

Dog blir kroppenes naturlige reaksjon på adrenalin (hvis bedøvelsen innholder dette) ofte oppfattet som en allergisk reaksjon. Denne reaksjonen oppleves gjerne som hjerteklapp, oppspilthet og en følelse av omtåkethet.

Vil du vite mer?