Informasjon

Malign hypertermi - farlig høy feber

Malign hypertermi er en sjelden komplikasjon til narkose. Det er en akutt, livstruende tilstand som kan opptre under og innenfor de første 24 timene etter narkose.

Temaside om Korona

Hva er malign hypertermi?

Malign hypertermi er en akutt, livstruende komplikasjon som kan opptre under narkose og de første 24 timene etter narkose. Malign betyr ondartet og hypertermi betyr høy feber. Det dreier seg altså om en tilstand med farlig høy feber. Tilstanden skyldes akutt, ukontrollert, høyt stoffskifte i skjelettmuskulaturen.

Det er en sjelden tilstand. Avhengig av hvilke bedøvelsesmidler som har vært brukt, kan man få mistanke om tilstanden ved ca. 1 av 10.000 narkoser og sikkert foreligger tilstanden ved ca. 1 av 50.000 narkoser.

Arvelig tilstand

Disposisjon for malign hypertermi kan være arvelig, og ved familiær forekomst skal visse typer narkosemidler ikke anvendes. Dersom en selv eller andre i familien har hatt tilstanden ved tidligere anestesier, er det svært viktig at dette opplyses til anestesipersonalet!

Diagnosen

En person med malign hypertermi får etter hvert rask og uregelmessig puls, krampe i kjevemuskulaturen, ustabilt blodtrykk, økende blåfarging av slimhinnene (cyanose), muskelstivhet og temperaturstigning. Analyser av blodgassene viser forhøyet mengde med karbondioksyd og lav pH. Tilstanden krever rask behandling.

Behandling

Behandling iverksettes straks ved mistanke om tilstanden. Oppstår tilstanden under en operasjon, må narkosen og operasjonen avbrytes så snart som mulig. Et legemiddel mot denne tilstanden, Dantrolen, gis. Om nødvendig gis gjentatte doser. Når tilstanden stabiliseres, gis ny dose etter 12 timer.

Andre forstyrrelser i blodets kjemiske sammensetning behandles. Det er viktig at det gis rikelig med væske intravenøst for å forebygge nyreskade. Ved høy feber eller raskt stigende temperatur startes aktiv nedkjøling. Nøye observasjon over 48 timer er nødvendig, da tilbakefall forekommer.

Alle som har hatt, eller der det har vært mistanke om tilstanden, skal utredes før ny anestesi gis. Det tilrås også at andre i familien utredes. Alle som etter utredning viser seg å kunne utvikle tilstanden under anestesi, skal opplyses om dette muntlig og skriftlig.

Dersom pasienten må ha anestesi før utredning er mulig (på grunn av øyeblikkelig-hjelp-operasjon), gis anestesi som erfaringsmessig gir liten fare for utvikling av malign hypertermi. Dog må anestesipersonellet være ekstra på vakt og ha Dantrolen og muligheter for avkjøling i umiddelbar nærhet.

Prognose

Uten tidlig behandling er malign hypertermi en dødelig tilstand.

Vil du vite mer?

  • Narkose
  • Generell anestesi - for helsepersonell