Informasjon

Narkose

Narkose er en generell bedøvelse der du er smertefri og sover.

Hva er narkose?

Formålet med bedøvelse er å kunne foreta et smertefritt operativt inngrep på en pasient. Fagbetegnelsen er anestesi og innbefatter hele den prosessen hvorved en pasient gjøres i stand til å gjennomgå en operasjon, selve bedøvelsen under operasjonen og den umiddelbare tiden etter operasjonen. En bedøvelse kan være lokal, omfatte et større område (regional) eller være generell (generell anestesi, narkose). Formålene med narkose er å oppnå

  • at pasienten er smertefri og sovende
  • at pasienten holdes i ro slik at inngrepet kan utføres uten fysiske forstyrrelser fra pasienten
  • at muskulaturen er avslappet for å sikre tilgang gjennom muskler til ben og kroppshuler
  • at en har kontroll over hjerte, sirkulasjon, åndedrett og andre kroppsfunksjoner
Neste side