Informasjon

Narkose

Avslutning av narkosen

Mot slutten av operasjonen må din "oppstigning" fra narkosen planlegges. I samarbeid med kirurgen beregner anestesilegen tiden for når inngrepet er over. Før inngrepet avsluttes, reduseres eller stanses tilførselen av narkosegass slik at det er tid nok til at gassen kan pustes ut. Eventuell fortsatt muskelavslapping oppheves ved å tilføre medisin som nøytraliserer den muskelavslappende medisinen. Langtidsvirkende narkotiske smertestillende brukes for å hindre smerter etter oppvåkningen. Det kontrolleres nøye at du klarer å puste selv. Ettersom narkosemidlene forsvinner, våkner du opp. Dersom du har vært intubert, fjernes tuben. Anestesipersonellet fortsetter overvåkningen av deg til du har stabil fri luftvei, åndedrett og sirkulasjon. Deretter overflyttes du til oppvåkningsavdelingen som passer på at du fortsatt har fri luftvei, stabilt åndedrett og sirkulasjon, er smertefri og har det bra.

Forrige side Neste side