Informasjon

Narkose

Kvalme og brekninger etter narkosen?

Kvalme og brekninger etter en operasjon er en plage. Det kan være mange forklaringer som bivirkninger av bedøvelsesmidlene, følger av inngrepet eller forhold ved deg selv. Ca. hver tredje person som opereres med full narkose, opplever kvalme og brekninger etter inngrepet. I dag rår man over bedre kvalmestillende medisiner enn tidligere.

Forrige side Neste side