Informasjon

Narkose

Temaside om Korona

Fordeler

Narkose stiller ingen psykiske krav til pasienten, både pasienter med stor angst eller sinnsforvirring kan legges i narkose. For kirurgen gir narkosen arbeidsro fordi pasienten er bevisstløs og stille. Narkose gjør det relativt enkelt å ha kontroll med luftveier, pusting og sirkulasjon. Generell bedøvelse tillater at kirurgi om nødvendig kan foregå på separate områder av kroppen til samme tid. Narkose kan også lett tilpasses prosedyrer av uforutsigbar varighet eller omfang, og narkose kan vanligvis gis raskt.

Forrige side Neste side