Informasjon

Narkose

Narkose er en generell bedøvelse der du er smertefri og sover.

Ulemper

Narkose innebærer at man trenger ekstra personell (anestesipersonell). Det krever komplekst og kostbart utstyr. Narkose krever noen grad av forberedelser før operasjonen. Selv om sjansen for alvorlige komplikasjoner er meget lav, så innebærer narkose en viss risiko. Narkose er dessuten forbundet med mindre alvorlige bivirkninger som kvalme og brekninger, sår hals, hodepine, skjelvinger og forsinket gjenoppretting av normal mental funksjon.

Forrige side Neste side