Informasjon

Narkose

Narkose er en generell bedøvelse der du er smertefri og sover.

Komplikasjonsrisiko?

Risikoen for komplikasjoner som en direkte følge av narkosen avhenger først og fremst av om du har andre sykdommer. Men risikoen er liten. Dødsfall som resultat av narkose, er tidligere rapportert å forekomme i 1 av 10.000 tilfeller (0,01 prosent), men forekomsten er sannsynligvis lavere (under 1 av 100.000) som følge av nye fremskritt i moderne anestesi.

Forrige side Neste side