Informasjon

Narkose

Krav til utstyr

Trygg og effektiv narkose krever velutdannet personell, egnede medikamenter og utstyr, samt en vel forberedt pasient (se overvåkning under operasjonen). Dog forekommer akuttsituasjoner der livreddende inngrep må utføres uten at slike ideelle forutsetninger er oppfylte.

Eksempler på nødvendig utstyr er oksygenkilde, effektivt utstyr til å suge opp slim fra luftveiene, utstyr for kontinuerlig overvåkning av hjerte, blodtrykk, oksygenmetning og temperatur, utstyr som leverer narkosemidlet til pasienten (eks. narkosegass), tilgang til hjertestarter, et utvalg av medisiner og oppvåkningsenhet (recoveryenhet) med trenet personale.

Forrige side Neste side