Informasjon

Narkose

Andre forberedelser

Du må faste før narkosen. Fast føde bør ikke være inntatt de siste 6 timene. Klare væsker bør ikke være inntatt de siste 2 timene. Dette for at magesekken bør være tom for å hindre at mat eller væske kastes opp og kommer over i lungene under narkosen (aspireres).

Faste medisiner bør du vanligvis fortsette å ta, også på morgenen operasjonsdagen. Men dette vil du få klar beskjed om fra lege eller sykepleier. Blodtynnende medisiner som nye blodfortynnende legemidler (DOAC), Marevan og Albyl-E skal du vanligvis stoppe med i god tid før operasjonen for å unngå eller forverre blødninger under operasjonen, men også her vil du få konkrete instrukser. Tablettbehandling mot diabetes stoppes ofte for en periode.

Noen sykehus praktiserer å ta tester som blodprøver, EKG og røntgen av brystet før operasjon. Andre sykehus gjør det ikke. Behovet må vurderes for den enkelte pasient.

Forrige side Neste side