Informasjon

Overvåkning under operasjon

Under en operasjon blir du grundig overvåket av anestesipersonalet, det vil si de som er ansvarlige for narkosen.

Perioperativ overvåkning

Perioperativ betyr "under operasjon". Perioperativ overvåkning betegner den kontroll og de sikkerhetstiltak som utøves mens du blir operert. Formålet med perioperativ overvåkning er å ivareta din sikkerhet og samtidig øke tryggheten i arbeidet til anestesipersonalet, det vil si de som er ansvarlige for narkosen.

Konkret innebærer disse tiltakene hele tiden under operasjonen å

  • bevare stabile livsviktige funksjoner som oksygentilførsel, pusting, sirkulasjon og temperatur
  • garantere at pasienten er smertefri og uten angst
  • sikre bevisstløshet ved narkose

Sikkerhetstiltak

  • Medisinsk kompetanse hos anestesilege og anestesisykepleier
  • Tilgang til velfungerende medisinsk-teknisk utstyr
  • Teknisk kompetanse hos dem som betjener utstyret
  • Sjekklister før utstyret tas i bruk
  • Respirasjons- og sirkulasjonskontroll
  • Utstyr til observasjon av ulike funksjoner hos pasienten

Overvåkning av pasienten

Tilfredsstillende åndedrett og sirkulasjon er livsviktig. Anestesipersonalet har ansvaret for å overvåke disse funksjonene under en operasjon. Personalet følger detaljerte instrukser for hva de selv skal observere, og hva teknisk apparatur skal kontrollere.

Er pasienten tilkoblet en pustemaskin, en respirator, er dagens maskiner utstyrt med forskjellige alarmsystemer. Pulsoksimetri, som måler pulsen og oksygeninnholdet i blodet, er et annet varslingssystem. Det er et kombinert overvåkningsinstrument for pusting og sirkulasjon. Pulsoksimetri anvendes på alle pasienter som gjennomgår en eller annen form for narkose, regionalbedøvelse eller intravenøs neddoping.

Under operasjonen blir puls og blodtrykk jevnlig målt, EKG registreres hele tiden, og flere andre målinger kan gjøres om nødvendig. Graden av avansert overvåkning avhenger av pasientens tilstand før operasjonen og type operasjon.

Vil du vite mer?