Informasjon

Premedikasjon

Premedikasjon brukes om medisiner som gis før en operasjon.

Temaside om Korona

Hva er premedikasjon?

Premedikasjon er en betegnelse som brukes om medisiner som gis før en operasjon (pre = før). Det kan dreie seg om to typer behandling: Faste medisiner for en eller annen kronisk tilstand, eller medisiner som ordineres av anestesilegen før den aktuelle operasjonen (premedisinering). Premedisinering har vanligvis som formål å virke beroligende og smertestillende.

Faste medisiner

Særlig eldre mennesker behandles gjerne for flere sykdommer samtidig, og medisinlisten kan omfatte en rekke medikamenter. Kjennskap til pasientens medisinering er viktig fordi sykdommen pasienten behandles for, kan kreve fortsatt behandling under operasjonen. Stans i behandlingen kan være uheldig og kan for eksempel medføre økt belastning på hjerte og blodårer. I tillegg kan de faste medisinene virke sammen med de legemidlene som brukes under narkose/ bedøvelse, og de kan påvirke deres effekter (forårsake interaksjoner)

Særlig viktige legemidler er preparater mot hjerte- og karsykdommer, lungesykdommer, sykdommer i nervesystemet, stoffskiftesykdommer eller infeksjoner. Slike legemidler, og de sykdommer de brukes mot, kan påvirke kroppens livsviktige funksjoner og kan interagere med de bedøvelsesmidler som anvendes. De aller fleste interaksjoner er ufarlige.

Viktige interaksjoner kan oppstå med beroligende medisiner, sovemedisiner, blodtrykksmedisin, antibiotika.

Stans eller justering i medisinering

Anestesilegen som snakker med pasienten før operasjonen, avgjør videre medikasjon, men generelt skal om mulig all medisinering fortsettes. Dosereduksjon er aktuelt for insulin ved diabetes, og for blodtynnende medisiner før kirurgi. Doseøkning bør foretas hos pasienter som bruker kortikosteroider fast, for å unngå sirkulasjonskollaps på grunn av akutt binyrebarksvikt. Dette avgjøres av anestesilegen.

Premedisinering

Et viktig formål med premedisinering er å dempe angst og uro. Om mulig bør premedisineringen skreddersys for den enkelte pasient. Det må tas hensyn til hvilket inngrep som skal utføres, eventuelle andre sykdommer, alder og kjønn. Særlig forsiktighet utvises ved premedisinering av spedbarn, eldre, gravide og pasienter med nevromuskulære sykdommer.

Foruten beroligende medisiner er det vanlig å gi smertestillende preparater i tillegg.

Hos barn er det vanlig å smøre på bedøvende krem på stikksteder for intravenøs tilgang. Kremen smøres på minst en time før stikk.

Vil du vite mer?