Informasjon

Regionalbedøvelse

Regionalbedøvelse (regionalanestesi) gjør det bedøvede området (region) smertefritt og muliggjør kirurgi.

Hva er regionalbedøvelse?

Ved regionalbedøvelse tilføres bedøvelsesmidlet ved innsprøyting (injeksjon) i et større område eller rundt en nerve eller nervesenter slik at funksjonen til nerven(e) blokkeres forbigående. Legemidler som brukes til regionalbedøvelse, er trygge, og regionalbedøvelse foretrekkes om mulig fremfor annen bedøvelse, anestesi.

Virkningsmekanisme

De regionale bedøvelsesmidlene virker ved å hemme overføringen av f.eks. smerteimpulser fra det bedøvde området og inn til sentralnervesystemet. Således når ikke meldingen om smerte frem til vår bevissthet, og smerten oppleves ikke.

Bedøvelsesteknikk

Illustrasjonsbilde

Den mest brukte teknikken for regionalbedøvelse er ringblokade. Bedøvelsesmidlet sprøytes inn i underhuden i en sirkel rundt det området der inngrepet skal utføres, men ikke inn i området som skal opereres. Injeksjonene settes både overflatisk og dypt. Metoden er særlig egnet når det er ugunstig å forandre vevskonturen i operasjonsområdet - endring i vevskonturene gjør det vanskeligere for kirurgen å se hvordan inngrepet bør utføres, eller når det er uheldig å injisere direkte inn i operasjonsområdet. Avhengig av hvor i kroppen man skal bedøve, finnes spesifikke teknikker.

Perifere nerveblokader oppnås ved å injisere bedøvelsesmidlet rundt en nerve eller nerveroten for å oppnå bedøvelse i utbredelsesområdet til nerven. Metoden krever god anatomisk kunnskap av den som setter anestesien og kan være teknisk krevende. En lang rekke nerver rundt i kroppen kan blokeres på denne måten.

En hyppig benyttet nerveblokade er såkalt ledningsanestesi som benyttes på fingre og tær. Hver finger eller tå er forsynt av fire nerver, to på oversiden og to på undersiden. Nerveblokaden utføres ved at legen sprøyter inn bedøvelsesmiddel fra oversiden og til siden for beinet først på den ene siden og så på den andre siden. Alle fire nervene blir på denne måten blokkert. Bedøvelsen virker etter noen minutter.

Pleksusblokade er en annen ikke uvanlig nerveblokade. Den utføres på halsen eller i armhulen av anestesilege og bedøver hele armen.

Komplikasjoner og bivirkninger

Risikoen for nerveskade og innsprøyting av bedøvelsen direkte i blodet er større ved nerveblokade enn med infiltrasjonsteknikk. Merker du som pasient prikking ut i armen/foten etter at nålen er satt inn, er det et tegn på at nålen står i nervevev. Legen trekker da nålen litt ut slik at prikkingen forsvinner, og injeksjonen er klar til å settes.

Regionalbedøvende midler er trygge når de anvendes korrekt. En sjelden gang kan det etter en injeksjon oppstå smerter, bloduttredelse, infeksjon eller nerveskade. Ved bruk av store doser med bedøvelsesmiddel hender det at det kan oppstå en generell reaksjon på innsprøytingen. Allergisk reaksjon er uvanlig ved regionalbedøvelse.

Vil du vite mer?