Informasjon

Spinalbedøvelse

Temaside om Korona

Når anvendes spinalbedøvelse?

Metoden anvendes ved operasjoner på underkroppen og når det er ønskelig at pasienten er ved bevissthet under operasjonen, og det ikke er hensiktsmessig å bruke narkose. I sjeldne tilfeller ved en alvorlig smertetilstand ved langtkommen kreftsykdom brukes spinalbedøvelse gitt kontinuerlig ved hjelp av et spinalkateter og smertepumpe. Spinalbedøvelse anvendes også ved fødsler.

Forrige side Neste side