Informasjon

Spinalbedøvelse

Temaside om Korona

Bivirkninger

Bivirkninger er forholdsvis sjeldne, og de er vanligvis ufarlige.

  • Lavt blodtrykk er dog ganske vanlig og behandles gjerne med at du legges med bena opp, og det gis væske intravenøst. Ved større blodtrykksfall brukes medisiner mot lavt blodtrykk.
  • Kontrollen over urinblæren er blokkert. Siden du gjerne får mye væsketilførsel, er det ofte nødvendig å legge inn et kateter i urinblæren din.
  • Kvalme og brekninger kan forekomme ved innledningen av bedøvelsen.
  • Kløe er ikke uvanlig ved bruk av sterke smertestillende middel (opiat) spinalt.

"Spinalhodepine" kan forekomme etter spinal- eller epiduralbedøvelse. Hodepinen er typisk stillingsavhengig, det vil si at den blir verre dersom du setter deg opp, og den gir seg når du ligger flatt. Yngre pasienter, spesielt kvinner, er mest utsatte. De fleste tilfeller av spinalhodepine går over av seg selv i løpet av 1-3 uker ved hjelp av smertestillende og tilstrekkelig væskeinntak. Lettere symptomer behandles med smertestillende medisin som inneholder koffein, men ved uttalte eller langvarige symptomer kan det bli aktuelt å sprøyte litt av ditt eget blod inn i ryggkanalen (epiduralrommet). Prosedyren kalles en "blodlapp". Behandlingen er effektiv og nesten alle pasienter blir kurert umiddelbart etter at blodet er gitt inne i epiduralrommet. Man tror årsaken til hodepinen skyldes en liten rift i hjernehinnen slik at det siver ut cerebrospinalvæske. Når man setter inn litt blod i dette hullet, dannes det et koagel (man kan tenke seg det som et lite plaster) og lekkasjen stopper opp. Hodepinen gir seg da etter noen få minutter.

Forrige side Neste side