Informasjon

Spinalbedøvelse

Temaside om Korona

Komplikasjoner

Blodansamling (hematom) i ryggmargskanalen kan en sjelden gang oppstå. Det skjer først og fremst hos pasienter med uttalt blødningstendens - og slike pasienter skal ikke ha spinalbedøvelse. Infeksjoner kan forekomme ved bruk av spinalkateter. Risikoen øker dersom kateteret blir liggende lenge inne. Nøye oppfølging og kontroll er derfor påkrevd etter spinalbedøvelse slik at man tidlig kan påvise eventuelle komplikasjoner.

Forrige side Neste side