Informasjon

Vurdering før operasjon

Preoperativ vurdering innebærer en vurdering før operasjon. Formålet med undersøkelsen er å redusere risikoen for komplikasjoner under inngrepet.

Hva er preoperativ vurdering?

Vurderingen utføres vanligvis av den legen som har ansvaret for narkosen eller bedøvelsen, og det legges vekt på pasientens hjerte og lunge status.

Er det nødvendig?

Før mindre inngrep og kortvarig bedøvelse (anestesi) til friske, yngre og fysisk aktive pasienter er det vanligvis ikke nødvendig med preoperative undersøkelser utover en grundig sykehistorie og vurdering av eventuell medikamentbruk. Før større inngrep, og alltid når små barn og eldre pasienter skal ha anestesi, bør det i tillegg til sykehistorien foretas en undersøkelse av hjerte og lunger. Behovet for å gjøre ytterligere preoperative undersøkelser vurderes ut fra sykehistorien, og hvilket inngrep som er planlagt.

Hva vurderes?

Legen må avdekke risikofaktorer som kan skape problemer under operasjonen. Risikotilstander er hjertesvikt, koronarsykdom (angina eller hjerteinfarkt), astma, allergi, alkoholmisbruk, blødningsforstyrrelser. Har du hatt problemer i forbindelse med bedøvelse ved tidligere operasjon? Anestesilegen vil vurdere om det er behov for å endre dine faste medisiner før operasjonen. Samtidig vil legen informere deg om operasjonen og i samråd med deg bestemme hvilken bedøvelse som vil bli brukt. Du vil få instrukser om å faste, det vil si intet inntak av mat, drikke, tyggegummi, røyk eller snus i ett gitt tidsrom før operasjonen.

Omfanget av utredningen vurderes i forhold til din tilstand og hvilken type inngrep som skal gjøres. Det kan bli aktuelt å undersøke hjerte og lunger spesielt. Som oftest vil den som forhåndsvurderer, spørre om du har løse tenner, og be deg gape så høyt du kan, samt bøye hodet så langt bakover som mulig. Dette for å vurdere forholdene for narkose om det skulle bli nødvendig.

Behovet for ytterligere undersøkelser er begrenset, men i noen tilfeller vil man ta blodprøver, EKG og røntgen av brystet.

Spesielle tiltak

Gravide vil man helst ikke gi bedøvelsesmidler, spesielt i første tredjedel av svangerskapet fordi eventuelle skader på fosteret kan mistenkes å skyldes bedøvelsesmidlene. Helst foretrekker man lokal- eller regionalbedøvelse fremfor narkose.

Kvinner som bruker p-piller, har økt risiko for blodpropp etter operasjon. Derfor er det vanlig å anbefale stans av p-piller 4-6 uker før planlagte kirurgiske inngrep. Minipiller behøver ikke å stanses før operasjon. Kvinner som bruker hormontabletter mot overgangsplager, kan vanligvis fortsette med pillene frem til operasjonen, i stedet gir man blodfortynnende behandling etter inngrepet.

Personer som har blødningstendens, eller bruker blodfortynnende medikamenter, som f.eks. Marevan eller Albyl-E, krever særlig aktsomhet. Hos disse vil man vanligvis unngå spinal- eller epiduralbedøvelse.

Pasienter med alvorlig hjertesvikt, hjertearytmier, lungesykdom, pågående infeksjon, nyresvikt eller forhøyet kalium har økt risiko for komplikasjoner. I de første 30 dagene etter et akutt hjerteinfarkt er risikoen svært høy i forbindelse med et inngrep, særlig hvis vedkommende har angina etter infarktet. Ulike medisinske tiltak før operasjonen kan forbedre utfallet av en operasjon.

Pasienter med høyt blodtrykk bør få trykket under kontroll for operasjon.

Generelt kan en si at pasienter til narkose, spinal- eller epidural-bedøvelse bør være optimalt (medikamentelt) behandlet for sin eventuelle sykdom.

Faste

Som generell regel gjelder at pasienter som skal gjennomgå planlagte inngrep, ikke skal spise, drikke eller røyke etter kl. 24.00 dagen før operasjonen. Man er nå litt mindre streng på dette. Voksne, smertefrie pasienter med normal mage-tarmfunksjon som skal til planlagte inngrep, kan drikke moderate mengder klar væske (ett glass vann, saft eller te) inntil 2 timer før anestesi - men dette må du avklare med anestesipersonellet! For barn gjelder, under de samme forutsetninger, at de kan drikke klare væsker inntil 10 mg/kg kroppsvekt fram til 2 timer før anestesi. Morsmelkernærte spedbarn uten mage-tarmforstyrrelser kan drikke morsmelk fritt inntil 4 timer før anestesi.

Før operasjonen kan pasienten svelge medikamenter som er forordnet av anestesipersonell med et halvt glass vann dersom dette er forordnet.

Vil du vite mer?