Informasjon

Postoperativ sårinfeksjon

Sårinfeksjoner er en forholdsvis hyppig komplikasjon til kirurgiske inngrep utført i sykehus.

Behandling

Hos de fleste er kroppens infeksjonsforsvar selv i stand til å stoppe utviklingen av en større sårinfeksjon. Derfor baseres behandlingen på å styrke kroppens selvforsvar. Det gjøres ved å begrense omfanget av "stress" for pasienten. Den kroppsdelen som er betent, må holdes i ro - eventuelt må du holde sengen. Væsketilførsel direkte i blodet vil hos mange være gunstig. Smertestillende medisiner som forhindrer at du blir liggende å lide, er avgjørende for et godt resultat. Hos noen vil ekstra tilførsel av oksygen være nyttig for å sikre best mulig oksygentilførsel i sårområdet, noe som styrker kroppens infeksjonsforsvar.

Ved behov for annen behandling er det viktigste å åpne såret slik at puss og verk kan tømmes ut. I noen tilfeller er det kun nødvendig å fjerne noen få sting, mens andre ganger må en større del av såret åpnes. Deretter legges det gjerne inn drensrør eller en gummiplate som sikrer at puss får fortsette å tømme seg etter at man har stukket hull på en eventuell byll (abscess). På den måten unngås at såret lukker seg for tidlig og stenger puss inne.

Av og til brukes antibiotika for å fjerne bakterier. Vanligvis skjer det bare i tilfeller med vanskelige eller alvorlige infeksjoner. Antibiotika gis som tabletter til de fleste, men ved alvorlige infeksjoner må medisinen gis direkte i blodet. Først etter noen dager får man rede på hvilke bakterier som er skyld i infeksjonen, fordi de må dyrkes frem, og da hender det at man finner det hensiktsmessig å skifte over til et annet antibiotikum.

I noen tilfeller blir kirurgen allerede under operasjonen klar over at det er høy risiko for at det oppstår sårinfeksjon. Da vil kirurgen unnlate å sy igjen huden og underhuden. Erfaring har vist at det i slike tilfeller blir et bedre resultat ved å spyle og rengjøre såret best mulig, og deretter la såret ligge åpent under dekke av gasbandasjer. Dersom såret ser rent og ikke-betent ut ved inspeksjon etter ca. fem dager, sys såret igjen.

Unødvendig hyppige sårskifter etter operasjonen er infeksjonsfremmende. Hvis alt forløper normalt, vil man derfor unnlate å skifte på såret.

Forrige side Neste side