Informasjon

Postoperativ sårinfeksjon

Temaside om Korona

Forebyggende behandling

Dusjing. Pasienten bør dusje eller ta et karbad med såpevask, enten dagen før operasjon eller på operasjonsdagen.

Barbering. Hår fjernes ikke rutinemessig for å forebygge sårinfeksjon. Det er usikkert om fjerning av hår i seg selv kan gi færre postoperative infeksjoner. Fjerning av hår før operasjon ved klipping kan gi færre sårinfeksjoner
sammenlignet med fjerning av hår med barbering. Dersom barbering er nødvendig, brukes elektrisk klipper med engangshode på operasjonsdagen. Bruk av barberhøvel øker risiko for infeksjon.

Bekledning. Pasienten bør ikles tøy som er praktisk og bare for bruk under operasjonen. Operasjonsteamet må bruke sterilt operasjonstøy, og de må fjerne kunstige negler og neglelakk, og dersom mulig også alle håndsmykker, før operasjonen. De ansatte bør forsøke best mulig å unngå vandring inn og ut av operasjonsavdelingen.

Bakteriefjerning fra nese. Det anbefales ikke rutinemessig å bruke lokale antibiotika i nesen for å eliminere bakterien Staphylococcus aureus i den hensikt å forebygge kirurgisk sårinfeksjon.

Tarmtømning. Det anbefales ikke å bruke klyster rutinemessig før operasjon for å forebygge kirurgisk sårinfeksjon.

Antibiotikaforebygging. Gi forebyggende behandling med antibiotika før:

  • Ren kirurgi som innebærer bruk av protese eller implantat
  • Ren kirurgi som er blitt forurenset (kontaminert)
  • Forurenset (kontaminert) kirurgi

Gi antibiotika behandling, i tillegg til forebygging, ved operasjon på et forurenset eller infisert sår. Det kan være aktuelt å gi en enkelt-dose med intravenøst antibiotikum ved innledning av narkose, eller tidligere, under operasjoner hvor det skal benyttes blodtomhet. Dosen gjentas dersom operasjonen varer lenge. Det gis ikke rutinemessig forebyggende behandling med antibiotika ved rene, ukompliserte inngrep hvor det ikke brukes proteser.

Forrige side Neste side