Informasjon

Postoperativ sårinfeksjon

Sårinfeksjoner er en forholdsvis hyppig komplikasjon til kirurgiske inngrep utført i sykehus.

Prognose

En sårinfeksjon vil forsinke tilhelingen og vil forlenge oppholdet på sykehuset. Hos noen kan det også medføre at arret etter operasjonen blir større og mer fremtredende en tid, enn det ellers ville blitt. I alvorlige tilfeller kan en sårinfeksjon utvikle seg til å bli en livstruende tilstand, men det skjer først og fremst blant på forhånd alvorlig syke og svekkede pasienter.

Forrige side Neste side