Informasjon

Stans i vannlatingen etter kirurgi

Når urin blir stående i urinblæren uten at du klarer å tisse, betegnes det på fagspråket for urinretensjon.

Hva er postoperativ urinretensjon?

Oversikt nedre urinveier mann
Oversikt nedre urinveier mann

I forbindelse med kirurgiske inngrep blir det gitt ulike former for bedøvelse (anestesi) under inngrepet, og det kan bli nødvendig å gi smertestillende behandling de første timene og dagene etter operasjonen. Det er særlig disse anestesimidlene og de smertestillende medisinene under og etter inngrepet man tror er årsaken til at noen pasienter ikke er i stand til å tømme urinblæren ved egen hjelp rett etter kirurgi. Når urin på denne måten blir stående i urinblæren uten at du klarer å tisse, betegnes det på fagspråket for urinretensjon.

Tilstanden er ikke hyppig, men risikoen er større jo eldre man blir. Pasienter som har opplevd dette tidligere, er i økt risiko for at problemet kan oppstå på nytt ved en ny operasjon.

Årsak

Tilstanden skyldes at anestesimidlene eller de smertestillende medisinene "lammer" urinblæren og lukkemuskelen til blæren. Blæren trekker seg ikke sammen og lukkemuskelen åpner seg ikke. Hvis du i tillegg har fått mye væsketilførsel i blodet under operasjonen, øker risikoen. Spreng i urinblæren er vanligvis meget ubehagelig, men fordi du er "neddopet" av medisiner, kan det være at du ikke registerer det. Strekket på veggen i urinblæren kan også utløse nervereflekser som f.eks. fører til at du besvimer.

Forebygging

Under operasjonen er det ikke uvanlig at man legger inn et kateter til urinblæren. Normalt fjernes dette kateteret ved operasjonens slutt eller før du forlater operasjonsavdelingen. Man vil helst ikke at du ligger med kateter etter en operasjon fordi det øker sjansen for urinveisinfeksjon.

De første timene etter inngrepet følger man nøye med alle opererte pasienter. Blant annet ser man etter tegn til om blæren blir overfylt. Dette kan skje ved at lege eller sykepleier kjenner utenpå magen din om blæren er forstørret, men enda sikrere er det å kontrollere med ultralyd dersom man mistenker tilstanden.

Finner man ut at du har urinretensjon, vil man sette inn et kateter for å tømme blæren. Som regel brukes et engangskateter som fjernes straks man har tømt blæren.

Senfølger

Hvis man overser at blæren din er overfylt, og man ikke får behandlet tidsnok, kan veggen i urinblæren overstrekkes. Dette kan føre til at du i fremtiden får problemer med å tømme blæren skikkelig. Urin kan bli stående i blæren, noe som øker sjansen for urinveisinfeksjoner.

Vil du vite mer?

  • Postoperativ urinretensjon - for helsepersonell