Informasjon

Sammenvoksninger i bukhulen etter operasjon

Ethvert kirurgisk inngrep i bukhulen medfører at det dannes arrvev som kan klistre sammen organene og som kan danne stramme bånd i bukhulen. Slike forandringer kan disponere for senere problemer.

Hva er sammenvoksninger i bukhulen?

Sammenvoksninger i bukhulen, såkalte intraperitoneale adheranser eller adhesjoner, oppstår etter bukoperasjoner (postoperativt) og er et resultat av vevsskade og påfølgende tilheling. Det dannes arrvev i form av bånd og strenger (adheranser) rundt og mellom tarmene. Adheransene kan klemme av tarmen, hindre passasjen av føde og avføring gjennom tarmen, noe som fører til akutte og kraftige magesmerter, ileus. Hos kvinner kan adheransene dessuten medføre nedsatt fruktbarhet/fertilitet fordi spermiene ikke når frem til eggstokkene.

Det er usikkert om tilstanden kan forårsake tilbakevendende magesmerter. Nye operasjoner på pasienter med mange adheranser kompliserer senere operasjoner og medfører ofte forlenget operasjonstid og økt risiko for tarmskader og ledsagende alvorlige komplikasjoner. Av samme grunn vil en operasjon for å fjerne adheranser, ofte bare føre til enda flere adheranser og økte problemer for pasienten.

Adheranser i bukhulen oppstår hos opptil 95 prosent av pasienter som er operert i buken (laparotomert), og er årsaken til 65-75 prosent av alle tilfeller med akutt avstengning av tynntarmen, tynntarmsileus. I et gynekologisk materiale ble 2,9 prosent reinnlagt på et eller annet tidspunkt på grunn av adheranserelatert sykdom.

Symptomer

Tilstanden kan føre til smerter, infertilitet eller stans i tarmpassasjen (tarmobstruksjon), og adheransene øker risikoen for vansker og komplikasjoner ved senere kirurgiske inngrep.

Diagnostikk

Opplysninger om tidligere bukoperasjon hos en person med akutte magesmerter kan gi mistanke om at forklaringen er sammenvoksninger. Sannsynligheten for denne tilstanden øker med antallet tidligere bukoperasjoner.

Det akutte sykdomsbildet vil være preget av takvise, sterke magesmerter, økende kvalme og oppkast, manglende avgang av luft og avføring. Ved undersøkelsen vil legen finne at buken er stram og øm, tarmlydene er endret eller noen ganger fraværende.

De akutte magesmertene fører ofte til akutt sykehusinnleggelse. I sykehuset kan det være aktuelt å gjøre bildediagnostikk i form av røntgen, CT, MR, ultralyd, eventuelt endoskopi.

Behandling

Det er få behandlingstilbud når det gjelder sammenvoksninger i bukhinnen etter bukoperasjon. I stedet er kirurgene opptatt av å forebygge adheranser gjennom å utføre minst mulig traumatiserende inngrep. Det betyr at man vil heller utføre inngrep med kikkhulls-teknologi (laparoskopi) enn åpen kirurgi fordi laparoskopiske inngrep er vist å gi færre sammenvoksninger.

Det finnes ingen bevis for at medisiner kan bidra til å forebygge komplikasjoner til adheransedannelse.

Prognose

Etablerte sammenvoksninger lar seg vanskelig fjerne.

Vil du vite mer?