Informasjon

Inneklemt brokk

Lyskebrokk hos gutter og unge menn kan bli inneklemt. Innholdet i brokket siger ikke tilbake og inn i bukhulen, men forblir i brokksekken og blodforsyningen til tarm i brokket kan klemmes av. Tilstanden krever vanligvis snarlig operasjon.

Hva er et brokk?

Brokk er en utposning av bukhulen gjennom en svekkelse eller en åpning i bukveggen. Brokket fremtrer som en kul når pasienten står oppreist, hoster eller presser ut magen. Noen ganger kan brokket gi svie og ubehag før det blir synlig. Over tid kan brokket bli større og gi økende plager.

Det finnes fire hovedlokalisasjoner for brokk:

  • Rundt navlen - navlebrokk, vanligst hos barn
  • I lysken - lyskebrokk (se tegningen)
  • I overgangen til låret - lårbrokk (se tegningen nedenfor)
  • Brokk kan også oppstå i operasjonsarr (arrbrokk)

 

Lyskebrokk
Lårbrokk

Lyskebrokk er den vanligste typen brokk (80 prosent) og forekommer mye oftere hos gutter (menn) enn hos jenter (kvinner). Lårbrokk (10 prosent) opptrer oftest hos kvinner. Navlebrokk (5 prosent) er den tredje hovedtypen brokk.

Inneklemt brokk

Brokket kan inneholde tarmslynger som presses ut i brokket. Den indre åpningen til brokket kan være ganske trang, noe som gjør at innholdet i brokket ikke glir tilbake i bukhulen når pasienten for eksempel legger seg ned. Dersom brokket ikke lar ser seg dytte på plass inn i bukhulen, kalles det et "inneklemt brokk" (inkarserasjon). Dette er en tilstand med kraftige smerter og ømhet. Det er fare for at den delen av tarmen som befinner seg inne i brokket, kan få avklemt blodtilførselen. Derfor må en slik tilstand behandles eller opereres straks.

Det er først og fremst lyskeblokk hos barn og unge som kan resultere i inneklemt brokk. 

Årsak

Et lyskebrokk hos en gutt oppstår som følge av at testiklene i fosterstadiet vandrer ned fra inne i bukhulen, ut av buken og ned i pungen. Den "kanalen" som testiklene vandrer ned gjennom, vil kunne bli et svakt område i bukveggen der innhold fra buken (oftest tarmslynger) senere kan sige ned gjennom. På utsiden ses da en kul i lysken. Normalt vil denne kulen lett kunne skyves inn, men i noen tilfeller oppstår lokal hevelse i brokkporten som gjør at den tarmslyngen som befinner seg utenfor brokkporten, klemmes av. Det kan føre til at tarmslyngen mister blodforsyningen fordi blodårene er avklemte. Hvis ikke dette korrigeres snarest, vil denne delen av tarmen "dø". Det kan forårsake alvorlig og livstruende betennelse i bukhulen (peritonitt).

Symptomer

I de fleste tilfeller kjenner man til at barnet eller personen har et brokk, selv om brokket i sjeldne tilfeller debuterer i forbindelse med avklemmingen. Det oppstår kraftige smerter i brokket, og ved forsøk på å trykke det inn, forsvinner ikke kulen. Kvalme og oppkast kan være ledsagende symptom.

Hos spedbarn kan irritabilitet og intens gråt være eneste symptom, eventuelt foreligger matingsproblemer, urolig barn, ustoppelig gråt.

Diagnosen

Diagnosen er lett å stille når det foreligger sterke smerter i et brokk som ikke lar seg dytte inn. Hos spedbarn kan imidlertid diagnosen være vanskeligere å oppdage.

Dersom diagnosen ikke stilles, vil det etterhvert oppstå feber og pasienten kan gå i sjokk. Huden over brokket kan være hoven og i noen tilfeller lett misfarget.

Tilstanden krever akutt innleggelse i sykehus. Ved ankomst sykehuset vil det vanligvis bli gjort ultralyd av buken. Bildet vil kunne vise at tarmen er avklemt.

Behandling

Målet er å oppheve avklemmingen av blodårene slik at blodsirkulasjonen i tarmen tar seg opp igjen.

Hvis barnet ikke bærer preg av å være sykt (feber, utmattet) på grunn av inneklemmingen, kan man forsøke å presse inn brokket. Utløser dette sterke smerter, bør en overlate til legevaktslege eller sykehuslege å prøve dette. Det kan være behov for å gi barnet kortvarig narkose eller bedøvende middel før brokket presses på plass. Dersom man lykkes med å få brokket på plass, bør barnet opereres innen 2-4 dager for å unngå liknende episoder i fremtiden.

Dersom barnet bærer preg av å være allmennt påvirket, skal det opereres umiddelbart. I noen tilfeller vil kirurgen da finne at tarmslyngen er "død" (nekrotisk). Kirurgen må da fjerne det nekrotiske tarmavsnittet.

Forebyggende behandling

Gutter der testikkelen ikke er vandret ned i pungen, og som i tillegg har brokk, har økt risiko for inneklemt brokk samt skade på testikkelen. De bør derfor opereres raskt. For tidlig fødte barn med lyskebrokk bør helst opereres før de forlater barneavdelingen, men ofte venter man til ca. 10 ukers alder for å unngå problemer med narkosen.

Prognose

Ved tidlig behandling er prognosen utmerket. Også i de tilfeller der barnet må opereres akutt, er prognosen i de aller fleste tilfeller god. Komplikasjonshyppigheten er kun 2 prosent.

Vil du vite mer?