Informasjon

Brystbrannsykdom - reflukssykdom

Diagnosen

I de fleste tilfeller stilles diagnosen på grunnlag av den typiske sykehistorien med brystbrann og sure oppstøt. Legeundersøkelsen avdekker sjelden noe unormalt, men det kan foreligge skade på tannemaljen hos noen etter langvarig reflukssykdom uten korrekt behandling. Disponerende faktorer som overvekt, forstoppelse, graviditet eller forstørret prostatakjertel kan avdekkes. Laboratorieprøver har liten verdi.

I ukompliserte tilfeller hos pasienter med typiske symptomer kan man behandle symptomene, f.eks. med et sterkt syredempende middel (protonpumpehemmer) i ca. 4 uker, uten å gjøre ytterligere undersøkelser. Dersom symptomene forsvinner, tolkes testen som diagnostisk for brystbrannsykdom.

Gastroskopi

Gastroskopi
Gastroskopi

For å avklare om slimhinnen i spiserøret er skadet, kan det være nødvendig å inspisere innsiden av spiserøret og magesekken med gastroskopi. Spesielt er det aktuelt hos pasienter med langvarige eller moderate til sterke plager. Ved gastroskopi får man vurdert graden av slimhinneskade i spiserøret, avdekket eventuelle komplikasjoner og utelukket kreftsykdom i magesekk og spiserør. En ekstra grunn til å gjøre gastroskopi er at det kan være dårlig samsvar mellom symptomene og funn ved gastroskopi. Noen pasienter med alvorlig betennelse kan være omtrent uten symptomer, og motsatt kan pasienter med plagsom brystbrann ha helt normal slimhinne.

Færre enn halvparten av pasientene med gastroøsofageal reflukssykdom har slimhinneforandringer i spiserøret. Funn av betennelsesforandringer i slimhinnen kan tilsi behov for mer intens behandling. Gastroskopi er derfor viktig for å kunne planlegge best mulig behandling.

pH- og trykkmålinger

Dette er spesialundersøkelser som utføres ved å plassere en elektrode i nedre del av spiserøret. Hensikten er å kunne registrere syre som kommer opp i spiserøret, og samtidig undersøke trykkforholdene på stedet. Målingen av surhetsgraden (pH-måling) foregår vanligvis over 24 timer.

Måling av pH og trykk gjøres bare i spesielle tilfeller:

  • Der man overveier kirurgi
  • For å vurdere reflukspasienter med normal gastroskopi som ikke svarer på behandling med en protonpumpehemmer
  • For å dokumentere en reflukstilstand hos personer med utypiske brystsmerter, astma, kronisk hoste, heshet eller kronisk sår hals
Forrige side Neste side