Informasjon

Primær peritonitt (bukhinnebetennelse)

Bukhinnebetennelse kan oppstå ved spredning av bakterier fra blodet, såkalt primær peritonitt, eller via direkte spredning fra sår og hull i tarm eller magesekk.

Hva er primær peritonitt?

Primær peritonitt er en betennelse i bukhinnen og kalles også bukhinnebetennelse. Tilstanden skyldes vanligvis at bakterier fra blodet kommer over i bukhulen. Dette er til forskjell fra såkalt sekundær peritonitt, der bakteriene kommer fra sår eller skader i tarmen.

Primær peritonitt er en alvorlig tilstand med høy dødelighet, og den forekommer hyppigst hos personer med lever- eller nyresykdommer.

Årsaker

Bukhulen er vanligvis et lukket, sterilt kroppsrom, det vil si at det ikke er noen bakterier der. Det er imidlertid bare tynne hinner som skiller dette hulrommet fra tarmen, som er full av bakterier, og av og til kan det oppstå sår eller skader i tarmen som gjør at bakterier kommer inn i bukhulen. Da oppstår det som kalles en sekundær peritonitt.

Ved primær peritonitt kommer bakteriene ikke direkte fra tarmen, men med blodstrømmen. En rekke ulike bakterier kan forårsake tilstanden, men blant de vanligste er E. coli og streptokokker, blant annet gruppe A streptokokker (GAS).

Dette er en sykdom som sjelden angriper friske personer. De fleste har en underliggende sykdom som skrumplever (levercirrhose), en tilstand som særlig ses etter langvarig alkoholmisbruk. En annen tilstand som øker risikoen for å få primær peritonitt, er såkalt nefrotisk syndrom. Nefrotisk syndrom kan blant annet forårsakes av betennelser i nyrene (glomerulonefritter) og arter seg blant annet med store vannansamlinger i kroppen. Personer som har fjernet milten, har også økt risiko for primær peritonitt.

Symptomer

Primær peritonitt starter gjerne brått, med feber, magesmerter og oppblåst mage. I enkelte tilfeller kan symptomene være lite påfallende i starten.

Diagnostikk

Ved legeundersøkelsen er det vanligvis feber og karakteristiske smerter i magen når legen trykker på den (trykk- og slippømhet). Hos de som har lever- eller nyresykdom, kan disse sykdommene gi tilleggsfunn.

Blodprøver viser ofte tegn på lever- eller nyresykdom og infeksjon.

Vanligvis blir det tappet ut litt væske fra bukhulen for å undersøke om det er bakterier i den, og eventuelt hvilken bakterie det er snakk om.

Behandling

I likhet med de fleste alvorlige bakteriesykdommer blir primær peritonitt vanligvis behandlet med antibiotika. Det kan være nødvendig å gi flere typer antibiotika, og de gis direkte inn i blodårene (intravenøst). Som regel må behandlingen pågå i ca 14 dager.

I tilleg kan det være aktuelt å gå inn i bukhulen med nål eller slange for å tappe ut betennelsesvæske.

Prognose

Tilstanden kan være svært alvorlig, og 30-60% av pasientene dør. Faren er vesentlig større hos dem som har skrumplever eller nyresykdom. I tillegg har de som overlever, forholdsvis stor risiko for å få tilbake sykdommen senere.

Vil du vite mer?