Nyhetsartikkel

Dumping syndrom

Kan føre til frykt for å spise

Gastrisk bypass har blitt en av de vanligste årsakene til dumping syndrom, men flere typer magekirurgi kan føre til dumping. Andre eksempler er fjerning av magesekken (gastrektomi), overskjæring av nervene til magesekken (vagotomi) og "syrelås"-operasjon (fundoplicatio).

Enkelte underliggende tilstander eller medikamenter kan gjøre deg mer disponert for dumping syndrom. Blant disse er diabetes, Zollinger-Ellison syndrom (overproduksjon av gastrin), og den kvalmestillende medisinen metoklopramid (Afipran).

Alvorlige tilfeller av dumping syndrom kan føre til betydelig vektreduksjon og til feilernæring. Noen ganger kan ubehaget ved dumping syndrom føre til at man får en frykt for å spise. Noen får også begrenset livsutfoldelsen ved at de unngår utendørsaktiviteter for å kunne holde seg i nærheten av toalettet. For noen kan kroniske symptomer gjøre det vanskelig å jobbe, eller holde på en jobb.

Forrige side Neste side