Informasjon

Gallesteinsykdom

Temaside om Korona

Behandling

Hensikten med behandlingen er å forebygge og behandle anfall. Det er flere ting du selv kan gjøre for å bedre situasjonen:

  1. Unngå store måltider. De utløser lett anfall
  2. Du bør også forsøke å redusere eventuell overvekt
  3. Unngå fettrike måltider

Gallestensanfall er vanligvis svært smertefulle. Til å behandle anfall brukes sterke medisiner som må forordnes av - eller settes av (sprøyte) - lege. Betennelsesdempende medisin (NSAIDs) er vanligvis førstevalget. Man kan også bruke opiat, som er et morfinliknende stoff. Medikamenter som demper tendensen til kramper i galleblæren, kan også benyttes.

Akutt betennelse av galleblæra behandles med antibiotika. Antibiotika er medikamenter som dreper bakterier.

Det er også aktuelt med kirurgisk behandling av sykdommen. Dette anbefales nesten alle som har gjentatte anfall med gallesteinsmerter, fordi det reduserer faren for nye anfall og komplikasjoner. Ved akutt galleblærebetennelse anbefales også operasjon, enten straks eller etter noen måneder.

Det finnes to hovedmåter ved operativ behandling: Tradisjonell åpen kirurgi eller kikkhullskirurgi. Sammenlignende studier mellom de to metodene viser at kikkhullskirurgi gir kortere innleggelse, kortere rekonvalesens, færre alvorlige komplikasjoner. Derfor foretrekkes kikkhullskirurgi i de fleste tilfeller.

Animasjon om fjerning av galleblæren

Steiner i gallegangen kan fjernes ved ERCP, jfr. ovenfor. Ved denne undersøkelsen vil man via et rør (endoskop) som føres inn gjennom munnen, ned spiserøret, inn i magesekken og ned i tolvfingertarmen kunne nå inn til gallegangen. Det kan være aktuelt å utføre en slik undersøkelse før en operasjon, men den kan også gjøres som eneste behandling. Det lages da et snitt i åpningen der gallegangen tømmer seg i tolvfingertarmen. Åpningen kan være trang og ved å vide den ut øker det muligheten for at gallestein i gallegangen kan passere ut av gallegangenm og problemet kan være løst.

Medisiner som kan løse opp gallesteinene?

Det finnes et medikament, et gallesalt (ursodeoxykolinsyre, Ursofalk®), som kan løse opp gallesteiner, enten ved å tas som tabletter eller ved at de sprøytes inn i gallegangen eller galleblæren. Dessverre er det et fåtall pasienter, under 10 prosent, som har nytte av slik behandling. Gallesaltet har kun effekt på små kolesterolstener, og de fleste gallestenene er en blanding av ulike salter slik at effekten på disse er dårlig. Hos dem der slik behandling kan være relevant, må behandlingen pågå over lang til, lengre enn et halvt år, og under halvparten opplever vellykket behandling.

Forrige side Neste side