Informasjon

Pussansamling i bukhulen

En pussansamling, abscess, i bukhulen er en alvorlig tilstand som krever tømning av byllen og behandling med som regel flere typer samtidige antibiotika.

Hva er en abscess?

Abscess som tømmes for puss

En abscess er en ansamling av puss, en verkebyll. Den skyldes at bakterier trenger inn i vevet slik at det oppstår en infeksjon. Hvite blodlegemer strømmer til for å forsøke å stoppe infeksjonen. Som følge av infeksjonen vil noe av vevet dø. Ansamlingen av bakterier, dødt vev og hvite blodceller utgjør til slutt en byll fylt med puss. En slik byll kan sprekke og tømme seg. Hvis byllen ligger i huden, er dette bra, for da tømmer byllen seg ut av kroppen. Men skjer det inne i bukhulen, er det meget alvorlig.

Neste side