Informasjon

Pussansamling i bukhulen

Temaside om Korona

Prognose

Med tidlig og riktig behandling får man raskt kontroll med infeksjonen, og betennelsen går greit tilbake. Ved vellykket behandling bedres tilstanden i løpet av 3 dager, men rekonvalesenstiden kan strekke seg over flere uker. De aller fleste blir helt bra og får lite eller ingen senvirkninger av betennelsen.

Manglende bedring er tegn på utilstrekkelig drenasje, en annen kilde som sprer bakterier (en abscess et annet sted) eller svikt i andre organer som lunger, nyrer, lever eller blødende sår i magesekken. Dette krever igangsetting av nye undersøkelser.

Tilstanden kan kompliseres med utvikling av blodforgiftning (sepsis), dannelse av kanaler over til andre organer (fistler), blødning og bakterieforurensning av bukhinnen med utvikling av alvorlig bukhinnebetennelse.

Enkelte pasienter dør av denne tilstanden. Er du ung og i utgangspunktet frisk, går det nesten alltid svært bra. Eldre pasienter med andre alvorlige sykdommer har langt dårligere utsikter. En alvorlig grunnsykdom som årsak til abscessen gjør også at prognosen kan være dårlig.

Forrige side Neste side