Informasjon

Pussansamling i bukhulen

En pussansamling, abscess, i bukhulen er en alvorlig tilstand som krever tømning av byllen og behandling med som regel flere typer samtidige antibiotika.

Temaside om Korona

Hva er en abscess?

Abscess som tømmes for puss

En abscess er en ansamling av puss, en verkebyll. Den skyldes at bakterier trenger inn i vevet slik at det oppstår en infeksjon. Hvite blodlegemer strømmer til for å forsøke å stoppe infeksjonen. Som følge av infeksjonen vil noe av vevet dø. Ansamlingen av bakterier, dødt vev og hvite blodceller utgjør til slutt en byll fylt med puss. En slik byll kan sprekke og tømme seg. Hvis byllen ligger i huden, er dette bra, for da tømmer byllen seg ut av kroppen. Men skjer det inne i bukhulen, er det meget alvorlig.

Årsaker til abscess i bukhulen?

Det er flere årsaker til at det dannes en abscess i bukhulen. Fellesnevneren er at bakterier kommer ut i bukhulen som normalt er helt bakteriefri (steril). I ca. 1/3 av tilfellene utvikles det først en generell betennelse i bukhinnen (peritonitt), som senere fører til at det dannes en eller flere abscesser. Pussansamlinger kan flyte rundt i bukhulen, og det hender at de siger ned til nedre del av buken, eventuelt ned i bekkenhulen.

Ved enkelte sykdommer i magetarmkanalen kan det rett og slett gå hull på magesekken (eks. magesår) eller tarmen (eks. Crohns sykdom, divertikulitt eller kreft i tykktarmen). Siden innholdet inne i magetarmkanalen ikke er sterilt, vil tarmbakterier på den måten komme ut i den bakteriefrie (sterile) bukhulen og straks utløse en betennelse som fører til utvikling av en byll.

En abscess kan også oppstå som komplikasjon til en operasjon. Først og fremst skyldes det at det lekker tarminnhold ut i buken under operasjonen, eller at det foreligger en betennelse (eks. blindtarmbetennelse eller divertikulitt) hvor det er meget vanskelig å unngå at noe materie kommer ut i bukhulen. Selv om bukhulen ved slike "urene" inngrep skylles og rengjøres grundig, kan det likevel befinne seg såvidt mye bakterier i bukhulen at det etter lukning av operasjonssåret kan utvikle seg en abscess.

Ved ulykker og kriminelle handlinger kan en gjenstand trenge inn i bukhulen (eks. en kniv). Dette fører bakterier inn og kan starte en betennelsesprosess.

Infeksjoner i underlivet og i urinveiene kan også noen ganger spre seg ut i bukhulen, og det dannes en abscess.

Diagnostikk

Som regel foreligger en forhistorie. Du kan ha en sykdom i fordøyelseskanalen, du kan nettopp være operert, du er blitt skadet. Vedvarende feber, svekket allmenntilstand, ubehag eller smerter i magen gir mistanke om at noe er galt. Blodprøver styrker mistanken om at det foreligger en infeksjon, f.eks. ved at blodsenkningen er høy, og det er økt antall hvite blodlegemer. Bildediagnostikk kan påvise abscessen(e). Oftest benyttes ultralyd og CT. CT har best mulighet til å oppdage byllen hvis den ligger gjemt bak andre organer. Når abscessen er lokalisert, vil man ved hjelp av ultralyd eller CT kunne stikke en nål inn i abscessen og suge ut noe av pusset, og sende det til mikrobiologisk undersøkelse. På den måten kan man finne ut hvilke bakterier som er skyld i infeksjonen, og man kan bestemme hvilke(n) medisin(er) som hjelper best.

Noen ganger kan diagnosen være vanskelig å stille. Det kan for eksempel skyldes at du bruker antibiotika, som vil dempe betennelsen og dermed gi mindre fremtredende plager. Noen ganger ligger abscessen dypt i bukhulen, noe som også kan gi lite uttalte plager.

En abscess som ligger i rommet mellom leveren og mellomgulvet, kan gi smerter i nedre del av brystet, tungpusthet, skuldersmerter og/eller hikke. Abscesser i nedre del av bekkenet kan gi diaré og sterk trang til vannlating. Abscesser som ligger an mot den sterke bøyemuskelen i hoften (psoasmuskelen inne i bukhulen), kan gi hoftesmerter, trang til å bøye opp i hoften og smerter ved forsøk på å strekke ut i hofteleddet.

Behandling

En abscess må tømmes. Hvis ikke kan det oppstå en meget alvorlig tilstand som ubehandlet er dødelig. Mange abscesser ligger slik til at man kan stikke inn en tykk nål gjennom huden, suge ut puss og legge inn et kateter som blir liggende noen dager slik at pusset får tømt seg ut. Andre ganger kreves det en operasjon for å nå inn til abscessen, få fjernet mest mulig av materien, legge inn dren og så lukke igjen.

Antibiotika må alltid gis for å ta knekken på eventuelle gjenværende bakterier. Ofte må det gis flere typer antibiotika samtidig, og medisinen må i starten gis direkte i blodet (intravenøst).

Prognose

Med tidlig og riktig behandling får man raskt kontroll med infeksjonen, og betennelsen går greit tilbake. Ved vellykket behandling bedres tilstanden i løpet av 3 dager, men rekonvalesenstiden kan strekke seg over flere uker. De aller fleste blir helt bra og får lite eller ingen senvirkninger av betennelsen.

Manglende bedring er tegn på utilstrekkelig drenasje, en annen kilde som sprer bakterier (en abscess et annet sted) eller svikt i andre organer som lunger, nyrer, lever eller blødende sår i magesekken. Dette krever igangsetting av nye undersøkelser.

Tilstanden kan kompliseres med utvikling av blodforgiftning (sepsis), dannelse av kanaler over til andre organer (fistler), blødning og bakterieforurensning av bukhinnen med utvikling av alvorlig bukhinnebetennelse.

Enkelte pasienter dør av denne tilstanden. Er du ung og i utgangspunktet frisk, går det nesten alltid svært bra. Eldre pasienter med andre alvorlige sykdommer har langt dårligere utsikter. En alvorlig grunnsykdom som årsak til abscessen gjør også at prognosen kan være dårlig.

Vil du vite mer?