Informasjon

Tarmslyng

Tarmslyng, volvulus, er en sjelden tilstand i vår del av verden og forekommer først og fremst blant spedbarn og eldre. Tilstanden krever umiddelbar behandling.

Hva er tarmslyng?

Tarmslyng
Tarmslyng

Volvulus, eller ekte tarmslyng, er en tilstand hvor tarmen roterer om seg selv på samme måte som om du vrir en hageslange. Resultatet bli at tarmen klemmes av slik at tarminnhold ikke kan passere. Dette fører oftest til sterke magesmerter. Dessuten kan blodårene til den delen av tarmen som er vridd, klemmes av og tarmavsnittet får utilstrekkelig blodtilførsel. Dersom det skjer, "dør" denne delen av tarmen - det oppstår nekrose. Det er en livstruende tilstand der det kan oppstå alvorlig bukhinnebetennelse. Tarmslyng ses oftest i siste del av tykktarmen (sigmoideum), men tilstanden kan forekomme i andre deler av tarmen - også i tynntarmen.

Tarmslyng er en sjelden tilstand med færre enn 100 tilfeller i året her i Norge. Den rammer dobbelt så ofte menn, og det er først og fremst spedbarn og eldre mennesker som får tarmslyng. 

Årsaker

Vi vet ikke sikkert hva som forårsaker tarmslyng hos voksne, men tilstanden er vanligere hos dem som har lang tykktarm. Forekomsten er høyere i områder av verden der det er vanlig med en grov, fiberholdig kost. En ekstra lang tykktarm kan også medføre økt risiko for tarmslyng. Tilstanden opptrer også noe hyppigere hos dem med parkinsonisme eller diabetes.

I fosterstadiet roterer tarmen 270° mot klokka. I noen tilfeller stanser denne rotasjonen før den er fullstendig, tilstanden omtales som malrotasjon. Den kan føre til volvulus hos spedbarn. 50-75 prosent av tilfellene forekommer i løpet av første levemåned og hos ca. 90 prosent innen utgangen av første leveår.

Symptomer

Ofte har voksne som utvikler tarmslyng, opplevd liknende, men forbigående episoder tidligere. Forbigående avføringsvansker, forstoppelse, er en vanlig forløper til tarmslyng.

Tilstanden utvikler seg ofte langsomt med tiltakende magesmerter, kvalme, oppblåst mage og forstoppelse. Ved den vanligste formen for tarmslyng får man verken til avføring eller luftavgang. En fjerdedel vil også ha oppkast, men det kommer gjerne sent i sykdomsforløpet. I alvorlige tilfeller vil den syke bli stadig mer redusert, smertene går over til å bli konstante og magen blir stadig mer øm. Feber er et alvorlig tegn og kan tyde på begynnende bukhinnebetennelse.

Diagnostikk

Ved mistanke om tarmslyng blir man lagt inn på sykehus. Her vil det bli gjort grundige undersøkelser både i form av legeundersøkelse, blodprøver, CT-undersøkelse og eventuelt vanlige røntgenbilder. Røntgenlegen vil kunne påvise om det er stans i tarmpassasjen.

Koloskopi kan være nyttig både diagnostisk og terapeutisk - det er noen ganger muilg å rotere tarmen tilbake - se mer nedenfor. Undersøkelsen kan også gjøres for å bedømme om tarmen er varig skadet. Prosedyren må umiddelbart avbrytes dersom det ses tegn til koldbrann i tarmen (gangren). 

Behandling

I de fleste tilfeller må man operere. Under inngrepet forsøker kirurgen å rotere tarmen tilbake til sin normale stilling. I enkelte tilfeller kan legen forsøke å vri tarmen tilbake med et koloskop. Dette er en fleksibel slange som legen fører inn gjennom endetarmen. Legen kan styre krumningen på denne slangen, og kan på denne måten forsøke å bruke den til å vri tarmen tilbake på plass. For å unngå nye episoder med tarmslyng må tarmen festes, dvs. sys fast inne i buken. Dette kan en ikke gjøre med et koloskop, og derfor velger mange leger heller åpen kirurgi.

I mange tilfeller vil deler av tarmen være "død" som følge av manglende blodtilførsel. Denne delen av tarmen må i slike tilfeller fjernes under operasjonen.

Prognose

Ubehandlet er dette en svært alvorlig tilstand. Tarmen kan sprekke, og bakterier fra avføringen kommer ut i magehulen og over i blodet. Dette kan blant annet gi blodforgiftning (sepsis), en tilstand som kan være dødelig.

Hvis man ikke opereres for tilstanden, men bare behandles ved at en går inn med et skop via endetarmen og vrir tarmen på plass, er det forholdsvis stor fare for nye anfall. For å unngå tilbakefall kan kirurgene fjerne siste del av tarmen. En annen måte å behandle dette på, er å hindre tarmen i å bevege seg ved å sy siste del av tarmen fast. Etter slik behandling vil de færreste få slike plager igjen.

Vil du vite mer?