Informasjon

Blærestein

Det hender at det dannes steiner i urinblæren som ikke kvitteres ut ved normal vannlating.

Hva er blærestein?

Det hender at det dannes steiner i urinblæren som ikke kvitteres ut ved normal vannlating. Hos de aller fleste skyldes dette at steinen er for stor til å kunne passere ut gjennom blærehals og urinrør. Slikt avløpshinder er noe som først og fremst rammer menn (forstørret prostata), derfor forekommer over 90% av alle tilfeller med blærestein hos menn.

Ved avløpshinder vil det hele tiden kunne være urin i blæren, den tømmer seg ikke helt. Dette øker risikoen for at det dannes stein. Noen ganger skyldes blærestein at man i forbindelse med undersøkelser eller behandling i blæren, har etterlatt fremmedlegemer som øker sjansen for steindannelse (f.eks. kateter). Er steinen liten nok, passerer den ut gjennom urinrøret. Hvis ikke, vil steinen over tid vokse og ta opp stadig større plass i urinblæren. Det kan være enkle og mange steiner. Noen er meget harde. Formen varierer fra elliptiske til runde til kantete. Steinene kan være frittflytende eller festet til blæreveggen.

Diagnosen

Blæresteiner kan være helt uten symptomer. Men de fleste vil nok merke plager i form av smerter over blæren, ubehag ved vannlating, blod i urinen, varierende urinstrøm (f.eks. plutselig stans i urinstrømmen), venting før urinen kommer, sterk trang til vannlating, nattlig vannlating, smerter som stråler til tuppen av penis.

Ved legeundersøkelsen kan blæren kjennes forstørret. Undersøkelse av urinen kan vise funn av blod og bakterier, eventuelt at det foreligger en urinveisinfeksjon.

For å bekrefte at det foreligger blærestein, gjøres det som regel bildeundersøkelser. Røntgen kan vise røntgentette steiner, men ikke alle steinene er røntgentette. Ultralyd er en velegnet undersøkelse. Noen ganger gjøres CT.

Ved å titte inn i urinblæren (cystoskopi) kan man granske steinen(e) og man får informasjon om antall, størrelse og hvor den/de ligger hen.

Behandling

Blæresteiner bør fjernes. Dersom årsaken til blærestein er en trang blærehals (forstørret prostata), bør du få behandling for denne tilstanden. Smertestillende medisiner og antibiotika (for å behandle infeksjoner) kan være nødvendige i perioder. Det er også mulig å gi medisiner som gjør urinen mindre sur (alkaliserende behandling), og som dermed kan brukes til å løse opp steinen. Slik behandling tar lang tid og er ikke alltid så vellykket.

Kirurgisk finnes det tre alternativer:

  • Cystoskopi brukes til å synliggjøre steinen, en energikilde brukes til knuse/ dele opp steinen, og steinbitene skylles ut gjennom cystoskopet. Energikilden kan være mekanisk knusing, elektrisk strøm eller laser.
  • Åpen kirurgi der man åpner urinblæren. Steinen fjernes da inntakt. Skyldes steinen en sterkt forstørret prostata, kan prostatakjertelen fjernes samtidig.
  • Gjennom huden kan man føre et rør (skop) og annet nødvendig utstyr inn i urinblæren. Den videre behandlingen blir som ved cystoskopi.

Forebyggende behandling består i å behandle underliggende årsak. Eventuelt kan analyser av steinen bidra til at man klargjør underliggende årsak. Ellers bør du drikke rikelig. Ved behov for kateterisering av urinblæren anbefales det å unngå at kateteret blir liggende inne. Det bør heller fjernes, og nytt kateter settes inn neste gang det er behov for å kateterisere.

Komplikasjoner

En stein kan forbigående kile seg fast i utgangen fra urinblæren og blokkere urinstrømmen. Som regel går dette over av seg selv. Andre problemer som kan oppstå, er kraftige blødninger fra blæren, hyppige blærekatarer, smerter over urinblæren.

Det anbefales at du kontrolleres regelmessig for å utelukke nydannelse av steiner.

Vil du vite mer?