Informasjon

Blærestein

Det hender at det dannes steiner i urinblæren som er for store til å komme ut ved vannlating.

Hva er blærestein?

Det hender at det dannes steiner i urinblæren som ikke kvitteres ut ved normal vannlating.

Den hyppigste årsaken er at avløpet fra blæren er trangt på grunn av forstørret prostata. Derfor forekommer over 90 prosent av alle tilfeller med blærestein hos menn.

Ved avløpshinder vil det ofte være urin i blæren hele tiden, blæren tømmer seg ikke helt. Dette øker risikoen for at det kan dannes stein, som utfellinger i stillestående urin. Blærestein kan også skyldes fremmedlegemer i blæren, for eksempel et permanent urinkateter, eventuelt arrdannelser etter operasjoner. Når det først har dannet seg en stein, vil den oftest vokse og ta opp stadig større plass i urinblæren.

Det kan være enkle eller flere steiner. Steinene kan være løse eller festet til blæreveggen.

Blærestein uten underliggende sykdom er en uvanlig årsak til sykdom i vestlige land. Tilstanden er vanligere blant barn i utviklingsland, særlig hos gutter under 10 år. Hyppigst forekommer denne typen blærestein i Sørøst-Asia, Midt-Østen og Afrika.

Diagnosen

Blæresteiner kan være helt uten symptomer. Men de fleste vil nok merke plager, for eksempel i form av smerter over blæren, ubehag ved vannlating, blod i urinen, varierende urinstrøm (f.eks. plutselig stans i urinstrømmen), venting før urinen kommer, sterk trang til vannlating, nattlig vannlating, smerter som stråler til tuppen av penis.

Ved legeundersøkelsen er det ingen utvendige funn, eventuelt kan blæren kjennes forstørret. Undersøkelse av urinen kan vise funn av blod og bakterier, eventuelt at det foreligger en urinveisinfeksjon.

For å bekrefte at det foreligger blærestein, gjøres det bildeundersøkelse eller cystoskopi. Ultralyd er en velegnet undersøkelse. Noen ganger gjøres CT.

Ved å titte inn i urinblæren (cystoskopi) kan legen se steinene. Behandling foregår vanligvis gjennom cystoskop. 

Behandling av blærestein

Blæresteiner bør fjernes. Dersom årsaken til blærestein er en trang blærehals (forstørret prostata), bør du også få behandling for denne tilstanden. Smertestillende medisiner og antibiotika (for å behandle infeksjoner) kan være nødvendige i perioder. 

Steinfjerning gjøres vanligvis gjennom cystoskop. Det brukes en energikilde til å knuse eller dele opp steinen, og steinbitene skylles ut gjennom cystoskopet. Hyppigst brukes laser som energikilde. 

Behandling kan også gjennomføres ved åpen kirurgi. Steinen kan da fjernes hel. Dersom steindannelsen skyldes en sterkt forstørret prostata, kan prostatakjertelen fjernes samtidig.

Forebyggende behandling består i å behandle underliggende årsak. Ellers bør du drikke rikelig. Ved behov for kateterisering av urinblæren anbefales det å bruke engangskateter, såkalt ren, intermitterende kateterisering (RIK). 

Komplikasjoner

En stein kan forbigående kile seg fast i utgangen fra urinblæren og blokkere urinstrømmen. Som regel går dette over av seg selv. Andre problemer som kan oppstå, er kraftige blødninger fra blæren, hyppige blærekatarer, og smerter over urinblæren. 

Etter behandling anbefales regelmessig kontroll for å utelukke nydannelse av steiner.

Vil du vite mer?