Informasjon

Nyrestein

Nyresteinsanfall har symptomer som plutselig innsettende, ensidige og ofte intense kolikksmerter. Betennelsesdempende medisiner er førstevalg ved behandling av nyrestein. Dersom steinen ikke kommer ut av seg selv, er sjokkbølgebehandling eller kirurgisk behandling nødvendig.

Hva er nyrestein?

Nyrer og binyrer

Nyresteiner dannes ved at salter i urinen felles ut og forsteines. Steinene kan bli liggende i ro på samme sted uten å gi symptomer, for eksempel i nyrebekkenet. De kan også vandre nedover gjennom urinlederne mot urinblæren. Her kan de sette seg fast og helt eller delvis blokkere for urinstrømmen. Dette gir sterke smerter.

Forekomsten av nyresteiner er økende. Det er beregnet at 8 av 1000 personer vil kunne få nyresteinsanfall per år. Opptil 10-15 prosent får nyresteinsanfall en eller flere ganger i løpet av livet. 55 prosent av dem med gjentatte anfall har en familiehistorie med nyrestein. 

Komplisert steinsykdom er en betegnelse som brukes om tilfeller med nyrestein som skyldes at det foreligger ulike typer anlegg for å utvikle nyrestein. Dette kan f. eks. være hormonforstyrrelse som medfører økt opptak av kalsium fra tarm eller unormalt tap av kalsium fra skjelettet. Det kan være steindannelse i forbindelse med urinveisinfeksjoner, skader eller medfødte feil i urinveiene som disponerer for nyrestein. Eller det kan være personer med forhøyet urinsyre og der vedkommende har urinsyregikt. 

Neste side