Informasjon

Nyrestein - en oversikt

Temaside om Korona

Forekomst

Nyrestein forekommer hyppig. I løpet av ett år vil omtrent 2 av 1000 personer oppleve dette. Opptil 10 prosent av alle menn og 5 prosent av alle kvinner vil få nyrestein i løpet av livet. Under graviditet er forekomsten økt 2-3 ganger. Av de som får nyrestein, vil 50 prosent få et nytt anfall innen 5 år og 70 prosent innen 20 år. Aldersgruppen 30-50 år rammes hyppigst. Det er overhyppighet av sykdommen i varme strøk og hos personer med stillesittende arbeid. Et økende antall barn får nyrestein som følge av økt forekomst av overvekt, diabetes og høyt blodtrykk.

Animasjon av nyrestein
Forrige side Neste side