Informasjon

Nyrestein

Årsaker

Nyresteiner dannes når salter utskilt i urinen overskrider sin maksimale løselighet, krystalliseres og felles ut. Dette kan skje ved at nyrene skiller ut mer salter, eller ved at væskemengden som skilles ut av nyrene, er mindre. Hos 1/3 av pasientene finner man imidlertid ingen påviselig årsak til steinene.

Følgende faktorer øker risikoen for nyrestein:

  • En positiv familiehistorie tredobler risikoen for nyrestein
  • Negativ væskebalanse. Det vil si at inntaket av væske er mindre enn det som utskilles fra kroppen. Væske utskilles fra kroppen gjennom urin, svette og fordamping. Negativ væskebalanse oppstår lettere ved høye temperaturer. Konsentrasjonen av utskilte salter i urinen øker da.
  • Høyt forbruk av kjøttvarer
  • Økt innhold av urinsyre i kroppen - er årsak til ca 25 prosent av nyresteinene
  • Overvekt, diabetes, høyt blodtrykk
  • Immobilisering og sengeleie som varer over 1-2 uker
  • Urinveisinfeksjoner og misdannelser i urinveiene
  • Anatomiske forandringer i nyrebekken og urinledere

I tillegg er pasienter med utlagt tarm, Crohns sykdom og ulcerøs kolitt utsatt for denne tilstanden. Dette skyldes at de taper mye salter og væske i tarmen.

Forrige side Neste side