Informasjon

Nyrestein - en oversikt

Temaside om Korona

Diagnosen

Diagnosen stilles ofte raskt på bakgrunn av de typiske symptomene med akutte og intense smerter i ene siden av magen, og utstråling av smerter ned mot lysken. Urinen undersøkes for å utelukke infeksjon eller se etter tegn på nyreskade. Ofte (hos ca. 80 prosent) påvises blod i urinen under anfall.

Diagnosen bekreftes ved CT-undersøkelse (røntgen) hvor man kan se steinen og eventuell utvidelse av urinlederen dersom steinen stenger for avløpet av urin. Nyrestein kan også påvises med ultralyd, eller med vanlig røntgenbilde - men CT er vanligvis foretrukket metode.

Nyrestein er en tilstand som har lett for å komme igjen. Ved tilbakefall av nyrestein anbefales det som regel å foreta en grundigere utredning av hva slags type nyrestein det er som forårsaker plagene. Man vil da forsøke å få tak i steinprøver, for eksempel ved at du filtrerer urinen og fanger opp steinbiter som kan sendes inn til analyse. Det kan også være aktuelt å foreta utvidete analyser av døgnurin og av blodprøver.

Forrige side Neste side