Informasjon

Nyrestein - en oversikt

Temaside om Korona

Behandling

Sjokkbølgebehandling
Sjokkbølgebehandling er den mest skånsomme behandlingen av nyrestein.

Nyresteinsanfall kan være intenst smertefulle. Førstevalg blant medisiner under anfall er betennelsesdempende medisiner (NSAIDs), eventuelt må du bruke opiater (morfinliknende medisiner). Det kan også lindre smerter og annet ubehag å legge noe varmt, for eksempel et varmeteppe, mot det smertefulle området.

Når de akutte smertene er over, anbefales rikelig drikke - f. eks. minst ett glass vann i timen - slik at urinen blir blank og klar. Dette fører til stor produksjon av urin og kan bidra til at steinen skylles ned i urinblæra og deretter følger med ut ved vannlatning. Det er sett at 80-90 prosent av alle steiner forsvinner av seg selv på den måten.

Det er også vanlig å gi tillegg av et medikament som virker "avslappende" på muskulaturen i urinlederen (alfablokker). Dersom man bruker denne medisinen, øker sannsynligheten for at steinen kommer ut av seg selv.

Dersom en stein ikke passerer ut med urinen, er det nødvendig med behandling på sykehus. Dette gjelder ofte i de tilfellene hvor steinen har en diameter på mer enn 10 mm.

Hvis urinstrømmen fra nyren er helt avstengt, må man få fjernet steinen for å unngå varig skade av nyren. Langvarig delvis blokkering av urinlederen kan også føre til utvidelse av urinleder og nyrebekken (hydronefrose) og medføre skade av nyren. For å unngå nyreskade må man derfor gjennom kirurgisk behandling dersom steinen ikke kommer ut selv. Den mest brukte behandlingsformen er såkalt sjokkbølgebehandling (ESWL). Det betyr at steinen knuses til mindre biter ved hjelp lydbølger fra et apparat på utsiden av kroppen. De mindre bitene kommer da etter hvert ut med urinstrømmen.

Det kan også være aktuelt å hente ut steiner ved hjelp av såkalt uretero-renoskopi. Man bruker da et kikkehullsinstrument som føres gjennom urinrøret til urinblæren, og derfra opp gjennom urinlederen og fram til steinen. Det er også mulig å behandle ved hjelp av innstikk gjennom huden (nefrolitotomi), eller i sjeldnere tilfeller ved vanlig åpen operasjon. Åpen operasjon er nå kun nødvendig i færre enn 2 prosent av de tilfellene hvor kirurgisk behandling må benyttes.

Forrige side Neste side