Informasjon

Nyrestein - en oversikt

Medikamentelle forebyggende tiltak

Forebyggende medikamentell behandling kan være aktuelt hos personer som opplever gjentatte anfall med nyrestein på tross av at vanlige forebyggende råd er fulgt. Før forbyggende behandling startes, er det nødvendig med utredning i sykehus hvor man foretar grundige undersøkelser for å kartlegge mulige årsaker til nyresteinene. Dette er nødvendig for å velge rett forebyggende behandling.

En type vanndrivende medisiner (tiazider) kan være aktuelt å bruke etter gjentatte anfall med kalsiumoksalat- og fosfatsteiner. Magnesiumtilskudd kan eventuelt forsøkes mot kalsiumoksalatsteiner. Ved urinsyresteiner og urinsyregikt tilrås forebyggende behandling med allopurinol.

Forrige side Neste side