Informasjon

Nyrestein - en oversikt

Prognose

Opp til 80 prosent av pasientene med nyrestein opplever tilbakefall. Ved hjelp av forebyggende behandling, særlig slik egenbehandling som nevnt ovenfor, kan imidlertid de fleste holdes anfallsfrie.

For mange vil tendensen til steindannelse avta med alderen. Dette gjelder særlig etter at du har passert 60 år. Nyrestein fører sjelden til komplikasjoner som nyreskade eller nyresvikt.

Forrige side Neste side