Informasjon

Burch operasjon for urinlekkasje

Burch operasjon er et inngrep som brukes i behandlingen av urinlekkasje (stressinkontinens), men som gjøres sjelden i våre dager.

Burch operasjon er mindre brukt etter utviklingen av mindre invasive slyngeoperasjoner. Men Burchs prosedyre kan være førstevalg i de tilfeller der bruk av slynge ikke er mulig. 

Årsak til urinlekkasje

Urinlekkasje ved økt trykk inne i bukhulen, stressinkontinens, skyldes ofte svekkelse eller skade i festet av skjede og urinrør i forhold til bekkenveggen. Det kan også skyldes skade av nerver som går til musklene i bekkenbunnen og urinrøret. Dette kan oppstå ved en fødsel, men også kvinner som ikke har født, kan oppleve urinlekkasje ved økt trykk i bukhulen. Hoste, latter, nysing og hopping kan øke trykket og forårsake urinlekkasje.

Operasjon for urinlekkasje

Operasjon er aktuelt hos pasienter som er plaget av lekkasje ved hoste (stressinkontinens), men også hos pasienter som både har lekkasje ved hoste og plutselig trang til vannlating (hastverkslekkasje, urgency). Operasjon er vanligvis vellykket hos 80-90 prosent av pasientene når det gjelder lekkasje ved hoste, mens kun 40-50 prosent av pasientene blir kvitt sin hastverkslekkasje etter operasjonen. Pasienter som før operasjonen kun hadde lekkasje ved hoste, vil i enkelte tilfelle også kunne oppleve hastverkslekkasje etter operasjonen. Operasjonen som benyttes, er enten TVT-operasjon, eller Burch operasjon

Burch operasjonen

Inngrepet kan utføres i lokal, epidural eller spinalbedøvelse eller i generell narkose. Inngrepet kan gjøres via åpen kirurgi eller laparoskopi. Før inngrepet er det vanlig å gi forebyggende medisiner mot blodpropp. Vanligvis åpnes bukveggen ved et lavt tverrsnitt (bikinisnitt). Man opererer i rommet bak underlivsbeinet (symfysen), foran skjeden og blæren, og er ikke inne i selve bukhulen. Det gjøres en såkalt kolposusensjon. Skjedeveggen festes opp mot lyskebåndene. Operasjonen opphever derved den økte bevegeligheten av urinrøret som er typisk for stressinkontinens. Ved lukking av såret er det vanlig å sy huden med tråd som løses opp av seg selv. Du vil ikke se tråden og tråden skal ikke fjernes. Under inngrepet legges det inn kateter til blæren.

Forløp etter operasjonen

Kateter i blæren beholdes noen dager etter operasjonen. Det vil bli kontrollert at du tømmer blæren tilfredsstillende etter at kateteret er fjernet. Pasienten kan vanligvis skrives ut dagene etter operasjonen og sykemeldes 4-5 uker. Det anbefales å unngå tungt fysisk arbeid og å ha samleie i sykemeldingstiden.

Komplikasjoner

Ved alle kirurgiske inngrep kan det oppstå komplikasjoner, oftest blodansamlinger, blodpropp eller infeksjon. Urinveisinfeksjon kan oppstå på grunn av kateteret i blæren.

Hvor vellykket er operasjonen?

Det er ingen vesentlig forskjell i utfallet mellom laparoskopisk og åpen kirurgi. Samlestudier finner at fra 85 til 100 prosent er helbredet 6 til 18 måneder etter inngrepet.

Vil du vite mer?