Informasjon

Laparoskopisk galleoperasjon

Behandling

Akutt innleggelse i sykehus ved gallesteinsanfall er sjelden nødvendig, men ved tegn på betennelse i galleblæren (feber) blir man som regel innlagt. Gallesteinsanfall er i seg selv ikke farlig, så det er din opplevelse av grad av besvær som avgjør om du bør opereres. Tegn på at gallestein blokkerer gallegangen, tilsier dog snarlig operasjon.

Kun én episode med ukomplisert gallesteinssykdom (smerteanfall eller galleblærebetennelse) er vanligvis ikke indikasjon for operasjon. Unntak kan være et anfall som er så kraftig at du insisterer på operasjon, eller en akutt galleblærebetennelse som ikke blir bra på medisinsk behandling. Etter å ha hatt én episode er sannsynligheten for nye anfall uviss. Noen pasienter erfarer at mindre fettinnhold i kosten reduserer og eventuelt eliminerer symptomer.

Ved akutt galleblærebetennelse etter tidligere gallesteinsanfall anbefales operasjon i løpet av de første fem til seks dagene etter sykdomsdebut. Alternativt behandles du medisinsk, og kommer tilbake til planlagt (elektiv) operasjon etter ca. ti uker.

Mange kirurger vil vurdere følgende forhold som gode grunner til å operere:

  • Rimelig stor sannsynlighet for at gallestein er årsak til dine plager
  • Gjentatte episoder av en slik karakter at du ønsker behandling
  • Fravær av andre sykdommer som kan gjøre risikoen ved inngrepet urimelig stor
Forrige side Neste side