Informasjon

Laparoskopisk galleoperasjon

Inngrepet

Operasjonen foregår ved laparoskopisk teknikk i full narkose. Tre "rør" føres gjennom bukveggen, og via disse rørene foregår inngrepet. For at kirurgene skal få god oversikt, blåses det inn en gass som løfter bukveggen. Det er blitt stadig vanligere å utføre dette inngrepet som dagkirurgi, dvs. du møter opp fastende om morgenen og kan dra hjem noen timer etter inngrepet.

Erfaringsmessig kan 95 prosent av pasientene der det er planlagt dagkirurgisk behandling, reise hjem som avtalt. Færre enn 5 prosent må innlegges på nytt. I sjeldne tilfeller (1 prosent eller mindre) må operasjonen gjøres om til en åpen, vanlig operasjon. Det kan skje noe hyppigere ved operasjon for akutt galleblærebetennelse.

Smerter etter inngrepet er vanlig, og du får med deg smertestillende medisiner når du reiser hjem. Sykmelding en uke er nok for mange, noen trenger mindre, andre inntil to uker. Noen har smerter i skuldrene i to til tre dager på grunn av gjenværende gass som presser opp under mellomgulvet.

Forrige side Neste side