Informasjon

Laparoskopisk galleoperasjon

Komplikasjoner

Den viktigste risikoen ved operasjonen er skade på gallegangen. Dette forekommer hos under 1 prosent. Oppstår det gallegangsskade, er det vesentlig at kirurgene oppdager dette under operasjonen. Risikoen for større blødninger under eller etter operasjonen er liten, ca. 2 prosent.

Alvorlige komplikasjoner etter operasjonen forekommer hos ca. 1 prosent av pasientene, og er oftest forbundet med gjenværende stein i gallegangen. Sannsynligheten for reststein er under 2 prosent ved normale leverfunksjonsprøver før operasjonen. I tvilstilfeller utføres det ofte røntgenundersøkelse av gallegangen under operasjonen. Finner man steiner, kan disse fjernes laparoskopisk eller ved endoskopiske metoder etter operasjonen. En mulig følge av reststein er økt trykk i gangsystemet. Da kan galle lekke ut i bukhulen. Ved mistanke om dette er omgående innleggelse påkrevd. Behandlingen består vanligvis i drenering av gallen gjennom huden eller ved hjelp av endoskopi. Sårbetennelser eller siving fra sårene forekommer i opptil 6-7 prosent av tilfellene.

Forrige side Neste side