Informasjon

Laparoskopisk galleoperasjon

Forløp

85-90 prosent av pasientene blir bra etter operasjonen. Noen vil ha uendrede symptomer som uttrykk for at gallesteinene ikke var årsaken til de aktuelle smertene. Noen pasienter vil erfare at de får diaré og magesmerter ved for høyt fettinntak, og noen få vil ha et vedvarende diaréproblem, noe som i så fall bør utredes av lege. Rutinemessig kontroll anses å være unødvendig dersom du har fått god informasjon før inngrepet.

Forrige side Neste side