Informasjon

Lyskebrokkoperasjon hos voksne

Lyskebrokk hos voksne er en utposning av bukhulen gjennom en svekkelse av bukveggen i lysken. Brokket fremtrer som en kul når du står oppreist, hoster eller presser ut magen.

Hva er lyskebrokk?

Lyskebrokk

Lyskebrokk hos en voksen person er i de aller fleste tilfeller en utposning av bukhulen gjennom en svekkelse av bukveggen i lysken. Brokket fremtrer som en kul når du står oppreist, hoster eller presser ut magen. Over tid kan brokket bli større og gi økende plager.

Lyskebrokk er mye hyppigere blant menn enn blant kvinner. Brokket skyldes en svakhet i bukveggen i lysken (direkte lyskebrokk) slik at innhold fra bukhulen presser på og huden over bules ut, det dannes en kul. I motsetning til brokk hos barn (indirekte brokk) trenger brokket seg ikke ned i lyskekanalen. Ved større brokk, som f.eks. har vart i lang tid, er brokket så bredt at det innebærer en betydelig svekkelse i bukveggen på dette punktet.

Et lyskebrokk kan inneholde tarmslynger. Dersom tarmslyngene blir klemt i brokket, og ikke lar ser seg dytte på plass i magen, kalles det et "inneklemt brokk". Dette er en tilstand med kraftige smerter og ømhet som krever operasjon straks. Et inneklemt brokk forekommer sjelden hos voksne, men det er langt vanligere hos små barn og unge.

Lyskebrokk hos småbarn er en tilstand med forholdsvis høy risiko for at brokket kan bli inneklemt. Derfor anbefales barna snarlig operasjon i løpet av noen uker. Voksne har mindre risiko for avklemming av brokket, derfor har det ikke like mye hast med en operasjon. Over tid vil imidlertid brokket hos voksne øke i størrelse og gi tiltakende ubehag, slik at operasjon blir aktuelt.

lyskebrokk
Animasjon av lyskebrokk

Behandling

Formålet med brokkbehandlingen hos voksne (menn) er å forsøke å bremse utviklingen. Bruk av brokkbind og unngå tunge tak vil gjøre at brokket utvikler seg langsommere og kanskje blir ikke operasjon nødvendig. Menn med få eller ingen symptomer kan tillate seg å vente. Likevel har brokket en tendens til å øke i omfang med tiden, slik at for mange ender det opp med operasjon.

Brokk hos eldre mennesker behøver sjelden å opereres fordi det nesten aldri blir inneklemt og i mange tilfeller kommer tilbake etter en operasjon

Operasjon

Små brokk som har vart i kort tid, krever vanligvis ikke annen behandling enn at brokksekken fjernes og sys igjen - innbukningen fjernes på den måten. Ved større brokk må man i tillegg forsterke bukveggen for å unngå tilbakefall og eventuell utvikling av et inneklemt brokk. Forsterkningen av bukveggen gjøres f.eks. ved å operere inn et kunstig nett eller en plugg som tetter igjen og forsterker svakheten i bukveggen. Operasjonen kan foregå i lokalbedøvelse, epiduralbedøvelse eller spinalbedøvelse, sjeldnere i full narkose. 

Åpen kirurgi har vært den tradisjonelle behandlingsmetoden. I dag er det mulig å gjøre brokkoperasjon med en laparoskopisk metode. Det innebærer bruk av kikkhullskirurgi i stedet for åpen operasjon. Et laparoskopisk inngrep stiller store krav til operatøren, men gir raskere tilfriskning og mindre plager etter operasjonen. Stadig flere brokkoperasjoner gjøres laparoskopisk.

Etter operasjonen

En brokkoperasjon kan foregå som dagkirurgi eller ved et kortvarig opphold på sykehuset. Ofte kan du reise hjem i løpet av 1-3 dager. Tidligere var det vanlig å si at du skal ta det med ro i flere uker etter en operasjon for lyskebrokk. Med moderne operasjonsmetoder, gjerne utført i lokalbedøvelse, vil du vanligvis være nokså smertefri etter 3 dager, kan gjenoppta normale aktiviteter etter 7 dager, og du kan starte i arbeid etter 10 dager. Vær forsiktig med større fysiske belastninger eller brå bevegelser den første tiden, det kan føre til at brokket slites opp igjen. Har du tungt fysisk arbeid, kan du trenge litt lengre sykemelding. Detaljert informasjon om dette vil du få fra kirurgen som opererer deg.

De første dagene etter inngrepet kan du trenge moderate smertestillende midler. Etter hvert avtar smertene, men du kan kjenne ubehag i flere uker. Opptil 5% kan få plagsomme kroniske smerter i lysken etter en lyskebrokkoperasjon. Dette kan skyldes skade av nerver i operasjonsområdet, eller at arrvevet i brokket klemmer og trykker på nerver i området.

Andre bivirkninger kort tid etter operasjonen er hevelser eller blødninger i pungen eller i arret, eller sårinfeksjon i operasjonsarret - men disse bivirkningene er uvanlige, som regel i færre enn 1% av alle tilfellene. Dersom det blir uttalt hevelse etter inngrepet, bør man konferere med kirurgen.

Kontroll

Ofte er det ikke påkrevd med annen kontroll enn telefonisk kontakt, men noen kirurger foretrekker å se deg etter noen få uker.

Studier har vist at 5% av de som er opererte, får kroniske smerter og 5-20% risikerer tilbakefall.

Vil du vite mer?