Informasjon

Lyskebrokkoperasjon hos voksne

Lyskebrokk er en utposning av bukhulen gjennom en svekkelse av bukveggen i lysken. Brokket fremtrer som en kul når du står oppreist, hoster eller presser ut magen.

Hva er lyskebrokk?

Femoralhernie

Lyskebrokk er en utposning av bukhulen gjennom en svekkelse av bukveggen i lysken. Brokket fremtrer som en kul når du står oppreist, hoster eller presser ut magen. Over tid kan brokket bli større og gi økende plager.

Et lyskebrokk kan inneholde tarmslynger. Dersom tarmslyngene blir klemt i brokket, og ikke lar ser seg dytte på plass i magen, kalles det et "inneklemt brokk". Dette er en tilstand med kraftige smerter og ømhet som krever operasjon straks.

Lyskebrokk er mye hyppigere blant menn enn blant kvinner. Brokket befinner seg i de fleste tilfeller (hos menn) i den kanalen som testikkelen vandret ned gjennom fra buken til pungen i fosterstadiet. Brokket består av en brokksekk, en innbukning i lyskekanalen. Ved større brokk, som f.eks. har vart i lang tid, er brokket så bredt at det innebærer en betydelig svekkelse i bukveggen på dette punktet.

Lyskebrokk hos småbarn er en tilstand med forholdsvis høy risiko for at brokket kan bli inneklemt. Derfor anbefales barna snarlig operasjon i løpet av noen uker. Voksne har mindre risiko for avklemming av brokket, derfor har det ikke like mye hast med en operasjon. Over tid vil imidlertid brokket hos voksne øke i størrelse, derfor anbefales operasjon.

lyskebrokk
Animasjon av lyskebrokk

Behandling

Formålet med brokkbehandlingen er hos yngre personer å hindre eller forebygge innklemming av brokksekken. Hos eldre personer er en slik komplikasjon sjelden, og for dem er formålet med operasjonen å fjerne ubehaget som alltid følger med et brokk. Med tiden vil brokk hos voksne menn stadig bli større.

Operasjon

Små brokk som har vart i kort tid, krever vanligvis ikke annen behandling enn at brokksekken fjernes og sys igjen - innbukningen fjernes på den måten. Ved større brokk må man i tillegg forsterke bukveggen for å unngå tilbakefall og eventuell utvikling av et inneklemt brokk. Forsterkningen av bukveggen gjøres f.eks. ved å operere inn et kunstig nett eller en plugg som tetter igjen og forsterker svakheten i bukveggen. Operasjonen kan foregå i lokalbedøvelse (sjelden), ofte som epiduralbedøvelse eller spinalbedøvelse, sjeldnere i full narkose.

Åpen kirurgi har vært den tradisjonelle behandlingsmetoden. I dag er det mulig å gjøre brokkoperasjon med en laparoskopisk metode. Det innebærer bruk av kikkhullskirurgi i stedet for åpen operasjon. Et laparoskopisk inngrep stiller store krav til operatøren, men gir raskere tilfriskning og mindre plager etter operasjonen.

Etter operasjonen

En brokkoperasjon kan foregå ambulant eller ved et kortvarig opphold på sykehuset. Ofte kan du reise hjem i løpet av 1-3 dager. Tidligere var det vanlig å si at du skal ta det med ro i flere uker etter en operasjon for lyskebrokk. Med moderne operasjonsmetoder, gjerne utført i lokalbedøvelse, vil du vanligvis være nokså smertefri etter 3 dager, kan gjenoppta normale aktiviteter etter 7 dager, og du kan starte i arbeid etter 10 dager. Vær forsiktig med større fysiske belastninger eller brå bevegelser den første tiden, det kan føre til at brokket slites opp igjen. Har du tungt fysisk arbeid, kan du trenge litt lengre sykemelding. Detaljert informasjon om dette vil du få fra kirurgen som opererer deg.

De første dagene etter inngrepet kan du trenge moderate smertestillende midler. Etter hvert avtar smertene, men du kan kjenne ubehag i flere uker. Opptil 5% kan få plagsomme kroniske smerter i lysken etter en lyskebrokkoperasjon. Dette kan skyldes skade av nerver i operasjonsområdet, eller at arrvevet i brokket klemmer og trykker på nerver i operasjonsområdet.

Andre bivirkninger kort tid etter operasjonen er hevelser eller blødninger i pungen eller i arret, eller sårinfeksjon i operasjonsarret - men disse bivirkningene er sjeldne, som regel i mindre enn 1 % av alle tilfellene. Dersom det blir uttalt hevelse etter inngrepet, bør man konferere med kirurgen.

Kontroll

Ofte er det ikke påkrevd med annen kontroll enn telefonisk kontakt, men noen kirurger foretrekker å se deg etter noen få uker.

Studier har vist at 5% av de som er opererte, får kroniske smerter og 5-20% risikerer tilbakefall.

Vil du vite mer?