Informasjon

Brystforstørrelse

Utbredelse

Ifølge statistikk fra American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS), var brystforstørrelse det mest populære kosmetisk kirurgiske inngrepet hos kvinner i USA. I 2018 ble 330 000 operasjoner utført i Statene. Tendensen er den samme i Norge. Helsetilsynets rapport om kosmetisk kirurgi fra 2004 sier at brystproteser hos kvinner var den vanligste kosmetiske operasjonen i 2003. I samme rapport vises det til at fire prosent av kvinner mellom 22 og 55 år hadde fått utført en kosmetisk brystoperasjon. Siden den gang har det vært en betydelig økning i antall kvinner som får utført dette inngrepet, også fordi det etter 2012 er blitt rutine å tilby brystkreftopererte kvinner denne muligheten. 

Forrige side Neste side